Wesleyánská církev

Archiv kázání

Archiv 2020201920182017

Archiv 2016 — 2013      Archiv 2012 — 2009Archiv 2021


21. 3. 2021

TRPĚLIVOST
Žalm 119, 71-72
Skutky 16, 16-25
Ivo Vobejda (37:11 min, 8.5 MB)

14. 3. 2021

Jak získat pokoj
Jan 14, 27
Aleš Franc (29:32 min, Youtube video)

7. 3. 2021

LÁSKA
Římanům 8, 31-39
Ivo Vobejda (36:27 min, 8.3 MB)

28. 2. 2021

Radujte se!
Žalm 97
Josef Marván (17:23 min, 4.0 MB)

21. 2. 2021

PŮST
Ivo Vobejda (47:52 min, 11.0 MB)
prezentace (PDF soubor 350 kB)

14. 2. 2021

Kdo však snese den Jeho příchodu?
Malachiáš 3, 2
Aleš Franc (29:39 min, Youtube video)

7. 2. 2021

Rodiče a děti
1 Korintským 13, 9-13
Efezským 6, 1-4
Ivo Vobejda (42:42 min, 9.8 MB)

31. 1. 2021

Nezaleknout se rozkazu krále
Židům 11, 23
Josef Marván (17:12 min, 3.9 MB)

24. 1. 2021

Až ti Bůh řekne, kdo jsi, tehdy pochopíš, co můžeš dělat
Ámos 7, 10-17
Ivo Vobejda (33:58 min, 7.8 MB)

17. 1. 2021

Pane, nemám nikoho
Jan 5, 2-8
Aleš Franc (25:26 min, Youtube video)

10. 1. 2021

Žádný bůh se nezasadil o svůj lid – jen Hospodin
Izajáš 64, 1-7 + 66, 5-8
Ivo Vobejda (34:34 min, 7.9 MB)

3. 1. 2021

Přestaňte už s člověkem
Izajáš 2,20 – 3,3
Aleš Franc (30:00 min, Youtube video)Archiv 2020

ledenúnorbřezendubenkvětenčerven
červenecsrpenzáříříjenlistopadprosinec


27. 12. 2020

KOINONIA II
Skutky 2, 42-47
Ivo Vobejda (42:09 min, 9.6 MB)

20. 12. 2020

KOINONIA – měli/mají vše společné
Skutky 2, 42-47
Ivo Vobejda (57:49 min, 13.2 MB)

13. 12. 2020

Josef
Židům 11, 22
Josef Marván (17:46 min, 4.1 MB)

6. 12. 2020

Svědectví
Aleš Franc (nebylo nahráno)

29. 11. 2020

Chceš být učedníkem Pána Ježíše? Zapomeň na sebe
Filipským 2, 5
Ivo Vobejda (40:42 min, 9.3 MB)

22. 11. 2020

Kázání evangelia v dobách soužení
Matouš 13, 19-23
Aleš Franc (35:08 min, 8.0 MB)

15. 11. 2020

Síla jednoty
Genesis 11, 1-9
Jan 17, 11 + 22-23
Ivo Vobejda (46:13 min, 10.6 MB)

8. 11. 2020

Babylonské zajetí církve
Jeremiáš 15, 1-4
Aleš Franc (26:06 min, 6.0 MB)

1. 11. 2020

Povzbuzení k naději v Boží pomoc
Galatským 3, 28-29
Ivo Vobejda (40:13 min, 9.2 MB)

25. 10. 2020

Jákob
Židům 11, 21
Josef Marván (19:24 min, 4.4 MB)

18. 10. 2020

O naději
Římanům 8, 24-25
Ivo Vobejda (33:30 min, 7.7 MB)

11. 10. 2020

Kdo je Antikrist?
1 Janův 2, 18
Aleš Franc (41:18 min, 9.5 MB)

4. 10. 2020

Když si člověk chce naklonit Pána Boha – sám
1 Samuelova, 13. kapitola
Ivo Vobejda (37:23 min, 8.6 MB)

27. 9. 2020

O povzbuzení
1 Tesalonickým 4, 15-18
Aleš Franc (22:11 min, 5.1 MB)
video Dobrometr

20. 9. 2020

Budování Božího chrámu
Ageus 1,1 – 2,9
1 Korintským 3, 10-17
Ivo Vobejda (35:53 min, 8.2 MB)

13. 9. 2020

Víra a strach
Matouš 6, 25-34
Josef Marván (20:03 min, 4.6 MB)

6. 9. 2020

Křižovatka dvou království
1 Samuelova, 8. kapitola
Ivo Vobejda (44:18 min, 10.1 MB)

30. 8. 2020

Kříž
Matouš 10, 32-38
Aleš Franc (34:08 min, 7.8 MB)

23. 8. 2020

Vítězství v milosti
1 Samuelova 7, 2-12
Ivo Vobejda (40:16 min, 9.2 MB)

16. 8. 2020

Co je evangelium a jak je zvěstovat II
Aleš Franc (40:03 min, 9.2 MB)

9. 8. 2020

Izák
Židům 11, 20
Josef Marván (27:48 min, 6.4 MB)

2. 8. 2020

Povinnost a služba přímluvné modlitby 2
1 Samuelova 12, 23
Daniel 10, 1-12
Ivo Vobejda (43:57 min, 10.1 MB)

26. 7. 2020

Povinnost a služba přímluvné modlitby
1 Samuelova 12, 23
Ivo Vobejda (kázání se bohužel nepodařilo nahrát)

19. 7. 2020

Co je evangelium a jak je zvěstovat I
Římanům 10, 9-10
Aleš Franc (37:51 min, 8.7 MB)

12. 7. 2020

Abraham II
Židům 11, 8-19
Josef Marván (29:58 min, 6.9 MB)

5. 7. 2020

Učení o Trojici III
Efezským 4, 1-14
1 Korintským 12, 4-11
Aleš Franc (24:42 min, 5.7 MB)

28. 6. 2020

Změna
2 Královská, 5. kapitola
Phil Boardman (28:37 min, 6.6 MB)

21. 6. 2020

Učení o trojici II
Aleš Franc (40:36 min, 9.3 MB)

14. 6. 2020

Učení o trojici I
Deuteronomium 6, 4
Lukáš 3, 21-22
Aleš Franc (30:56 min, 7.1 MB)
ilustrační obrázek

7. 6. 2020

Nezanedbávejme svou víru
1 Janův 5, 4-5
Skutky 26, 17-18
Ivo Vobejda (47:52 min, 11 MB)

31. 5. 2020

Víra a skutky
Římanům 4, 1-4
Aleš Franc (22:33 min, 5.2 MB)

24. 5. 2020

Zmocnění Duchem Božím
1 Samuelova 11, 1-15
Ivo Vobejda (53:15 min, 12.2 MB)

17. 5. 2020

Abraham
Židům 11, 8-19
Josef Marván (24:40 min, 5.6 MB)

10. 5. 2020

Ani vlas na hlavě
1 Samuelova, 19. kapitola
Ivo Vobejda (44:17 min, 10.1 MB)

3. 5. 2020

Litera zabíjí, ale Duch dává život
2 Korintským 3, 5-8
Aleš Franc (16:53 min, 3.9 MB)

26. 4. 2020

1 Samuelova, 30. kapitola
Ivo Vobejda (34:10 min, 7.8 MB)

19. 4. 2020

Kdy neplatí zaslíbení
2 Královská 6, 25-29
Aleš Franc (30:45 min, Youtube video)

12. 4. 2020

O modlitbě II
Matouš 7, 7-11
Ivo Vobejda (26:41 min, 6.1 MB)

5. 4. 2020

Noe
Židům 11, 7
Josef Marván (14:47 min, Youtube video)

29. 3. 2020

O modlitbě
Matouš 7, 7-11
Ivo Vobejda (32:46 min, 7.5 MB)

22. 3. 2020

Reakce na současný stav
Aleš Franc (18:19 min, 4.2 MB)

8. 3. 2020

Království nebeské
Matouš 13, 31-33
Phil Boardman (25:22 min, 5.8 MB)

1. 3. 2020

Milovaný Ježíš
Marek 14, 1-10
Ivo Vobejda (50:50 min, 11.6 MB)

23. 2. 2020

Pořádek při bohoslužbě
1 Korintským 14, 26-33
Aleš Franc (36:03 min, 8.3 MB)
prezentace: PDF souborPowerPoint

16. 2. 2020

Henoch
Židům 11, 5
Josef Marván (21:15 min, 4.9 MB)

9. 2. 2020

Pokoj
Římanům 5, 1-5
Ivo Vobejda (41:56 min, 9.6 MB)

2. 2. 2020

Tvé milosrdenství je lepší než život
Žalm 63
Ivo Vobejda (38:13 min, 8.7 MB)

26. 1. 2020

Ábel
Židům 11, 4
Josef Marván (20:46 min, 4.8 MB)

19. 1. 2020

Útěk před Bohem
Jonáš 1, 1-16
Žalmy 139, 5 + 7-10
Ivo Vobejda (38:20 min, 8.8 MB)

12. 1. 2020

O vylučování z církve
1 Korintským 5, 9-13
Aleš Franc (37:31 min, 8.6 MB)

5. 1. 2020

Síla a slabost 2
Soudců, 15.-16. kapitola
Ivo Vobejda (52:10 min, 11.9 MB)Archiv 2019

ledenúnorbřezendubenkvětenčerven
červenecsrpenzáříříjenlistopadprosinec


29. 12. 2019

Síla a slabost
Soudců, 13.-14. kapitola
Ivo Vobejda (45:58 min, 10.5 MB)

22. 12. 2019

Vánoce a Boží pokoj
Lukáš, 2. kapitola
Phil Boardman (kázání se bohužel nepodařilo nahrát)

15. 12. 2019

Blaženost zlomeného srdce
Matouš 5, 4
Ivo Vobejda (41:28 min, 9.5 MB)

8. 12. 2019

Učit ženě nedovoluji
1 Timoteovi 2, 11-15
List Jakubův 3, 1-5
Aleš Franc (36:14 min, 8.3 MB)

1. 12. 2019

Třikrát v chrámu
Marek, 11. kapitola
Ivo Vobejda (32:05 min, 7.3 MB)

24. 11. 2019

Víra
Židům, 11. kapitola
Josef Marván (19:05 min, 4.4 MB)

17. 11. 2019

Dosahování plnosti Božího požehnání
1 Královská 18-19
Římanům 15, 29
Ivo Vobejda (50:16 min, 11.5 MB)

10. 11. 2019

Jak poznat pravdu v informačním Babylonu III.
Aleš Franc (47:26 min, 10.9 MB)
prezentace

3. 11. 2019

With God all things are possible
U Boha je možné všechno
Dave Horne, Dina Horne (42:13 min, 9.7 MB)
prezentace (PDF 900 kB)

27. 10. 2019

Chození ve slávě
1 Janův 4, 7-21
Ivo Vobejda (40:56 min, 9.4 MB)

20. 10. 2019

Moc Boží přítomnosti
Matouš 7, 7
Ivo Vobejda (41:32 min, 9.5 MB)

13. 10. 2019

Otroctví zákona a svoboda Božích synů
Filipským 1, 9-11
Josef Marván (21:21 min, 4.9 MB)

6. 10. 2019

Vztah k Bohu a lidem
Žalm 15
Ivo Vobejda (45:44 min, 10.5 MB)

29. 9. 2019

Učednictví
Jan 15, 1-17
Phil Boardman (29:47 min, 6.8 MB)

22. 9. 2019

Jak poznat pravdu v informačním Babylonu II.
Aleš Franc (40:23 min, 9.2 MB, asi 3 minuty nahrávky chybějí)
prezentace

15. 9. 2019

Jak poznat pravdu v informačním Babylonu I.
Aleš Franc (38:49 min, 8.9 MB)
prezentace

8. 9. 2019

Jak ovlivnit společnost?
1 Petrův 2, 11
Aleš Franc (38:09 min, 8.7 MB)

1. 9. 2019

ŠKOLA!
Efezským 4, 7-16
Josef Marván (23:22 min, 5.4 MB)

25. 8. 2019

Ježíš Kristus – Pán a přítel
Jan 15, 5-11
Ivo Vobejda (43:06 min, 9.9 MB)

18. 8. 2019

I tu nejslabší víru si Bůh může použít ke své slávě
Soudců, 6.-7. kapitola
Ivo Vobejda (35:08 min, 8.0 MB)

11. 8. 2019

Svět leží ve Zlém
1 Janův 5, 18-21
Aleš Franc (33:58 min, 7.8 MB)

4. 8. 2019

Když dva dělají totéž, není to vždy totéž
Matouš 7, 24-27
Ivo Vobejda (40:29 min, 9.3 MB)

28. 7. 2019

Jsme nové stvoření
2 Korintským 5, 17
Phil Boardman (27:08 min, 6.2 MB)

21. 7. 2019

Odpovědnost těch, kterým bylo odpuštěno
Matouš 18, 23-35
Ivo Vobejda (54:24 min, 12.5 MB)

14. 7. 2019

Život, to je pro mne Kristus, a smrt je pro mne zisk
Aleš Franc (47:06 min, 10.8 MB)
ilustrační video

7. 7. 2019

Hledá se zedník přímluvce
Ezechiel 22, 23-31
Josef Marván (27:40 min, x.x MB)

30. 6. 2019

Víra-nevěra v nadpřirozeného Boha
Židům 3, 7-19
Ivo Vobejda (47:57 min, 11.0 MB)

23. 6. 2019

Naděje
2 Královská 4, 8-37
Daniel 3, 8-18
Phil Boardman (29:04 min, 6.7 MB)

16. 6. 2019

Trpělivá víra
List Jakubův 5, 7-11
Ivo Vobejda (32:28 min, 7.4 MB)

9. 6. 2019

Nezanedbávejte společná shromáždění
Židům 10, 25
Aleš Franc (27:08 min, 6.2 MB, krátký úsek na začátku chybí)

2. 6. 2019

Deprese jako požehnání
Aleš Franc (42:07 min, 9.6 MB)

26. 5. 2019

Pokání a odpuštění
2 Samuelova 11 + 12
Žalm 51
Ivo Vobejda (37:10 min, 8.5 MB)

19. 5. 2019

S rozumem v koncích…
Exodus 14, 1-30
Žalmy 107, 23-32
Ivo Vobejda (51:26 min, 11.8 MB)

12. 5. 2019

Vítězný život víry
Židům 10, 35-39 + Židům 12, 1-4
Josef Marván (25:17 min, 5.8 MB)

5. 5. 2019

Je pro vás radost…?!
Jan 16, 16-33
Ivo Vobejda (39:55 min, 9.1 MB)

28. 4. 2019

Tvá víra potřebuje zkušenost
Marek 6, 41-52
Aleš Franc (17:21 min, 4.0 MB)

21. 4. 2019

Co málo stojí, za málo stojí
Matouš 10, 34-39
Ivo Vobejda (43:08 min, 9.9 MB)

14. 4. 2019

Obžerství
Matouš 4, 1-4
1 Korintským 6, 12-13a
Ivo Vobejda (46:47 min, 10.7 MB)

7. 4. 2019

Bůh je světlo
1 Janův 1, 1-5
Josef Marván (21:39 min, 5.0 MB)

31. 3. 2019

Smilstvo
Přísloví 7, 1-27
1 Korintským 5, 9-13
Ivo Vobejda (46:29 min, 10.6 MB)

24. 3. 2019

O marnotratném synu
Lukáš 15, 11-32
Aleš Franc (48:21 min, 11.1 MB)

17. 3. 2019

Blaze tomu, kdo dává, ne tomu, kdo bere
Marek 10, 17-22
1 Timoteovi 6, 9-10
2 Korintským 9, 6-7
Ivo Vobejda (42:45 min, 9.8 MB)

10. 3. 2019

Závoj srdce a zář Páně
Exodus 34, 29-35
2 Korintským 3, 13-18
Josef Marván (14:20 min, 3.3 MB)

3. 3. 2019

Kdo chce, hledá způsoby, kdo nechce, hledá důvody
Římanům 12, 11
Ivo Vobejda (43:15 min, 9.9 MB)

24. 2. 2019

Vzepřete se zlému
List Jakubův 4, 7 
Aleš Franc (42:13 min, 9.7 MB)
ilustrační obrázek – Boží zbroj

17. 2. 2019

Závist
Přísloví 23, 17-18
Ivo Vobejda (45:18 min, 10.4 MB)

10. 2. 2019

Cesty Zlého k srdci křesťana
Okultismus
Aleš Franc (49:25 min, 11.3 MB)
prezentace (PDF 1.3 MB)
ilustrační video 1video 2

3. 2. 2019

Ďábel a jeho působení skrze hřích
Aleš Franc (kázání se bohužel nepodařilo nahrát)

27. 1. 2019

Boží a lidská výchova
Židům 12, 5-11
Josef Marván (25:32 min, 5.8 MB)

20. 1. 2019

Hněv
Efezským 4, 26-32
Ivo Vobejda (46:20 min, 10.6 MB)

13. 1. 2019

Důležitější než hloubka pádu je hloubka pokoření
1 Samuelova 15, 30
1 Samuelova 12, 13
Aleš Franc (35:12 min, 8.1 MB)

6. 1. 2019

Pýcha
Přísloví 16, 18
Ivo Vobejda (43:43 min, 10 MB)Archiv 2018

ledenúnorbřezendubenkvětenčerven
červenecsrpenzáříříjenlistopadprosinec


30. 12. 2018

Vyjděte z Babylona
Zjevení 18, 2-8
Aleš Franc (41:38 min, 9.5 MB)

23. 12. 2018

Trůn milosti
Židům 4, 14-16
Ivo Vobejda (35:19 min, 8.1 MB)

16. 12. 2018

Kéž nás Bůh uchopí za ruku
Genesis 19, 16
Aleš Franc (46:17 min, 10.6 MB)

9. 12. 2018

Víra, strach, Boží bláznovství
1 Samuelova, 21. kapitola 
Ivo Vobejda (35:35 min, 8.1 MB)

2. 12. 2018

Vše pro Boží slávu
Žalm 115
Josef Marván (22:08 min, 5.1 MB)

25. 11. 2018

Vytrvalost v nadějích
1 Samuelova 1, 1-11
Ivo Vobejda (43:31 min, 10.0 MB)

18. 11. 2018

Až k vítězné prohře
Zjevení Janovo 13, 5-10
Aleš Franc (35:37 min, 8.2 MB)

11. 11. 2018

Utrpením k požehnání?
Kazatel 7, 1-6
Žalmy 119, 71-72
Ivo Vobejda (35:02 min, 8.0 MB)

4. 11. 2018

Povolání a uvedení do služby
Josef Marván (37:56 min, 8.7 MB)

28. 10. 2018

Otcovství nebo synovství — Otroctví nebo svoboda
Římanům 8, 14-18
Ivo Vobejda (36:05 min, 8.3 MB)

21. 10. 2018

Požehnání nebo prokletí, vyber si
2 Samuelova 6, 1-11
Aleš Franc (34:38 min, 7.9 MB)

14. 10. 2018

Žebřík ctností
2 Petrův 1, 3-11
Ivo Vobejda (41:48 min, 9.6 MB)

7. 10. 2018

Podobenství o hřivnách
Matouš 25,14-30
Josef Marván (21:40 min, 5.0 MB)

30. 9. 2018

Pravda
Zacharjáš 8, 1-17
Ivo Vobejda (41:17 min, 9.5 MB)

23. 9. 2018

Sebevražda
1 Korintským 3, 16-17
Aleš Franc (40:41 min, 9.3 MB)

16. 9. 2018

Blaze těm, kdo mají čisté srdce, neboť oni uzří Boha
Matouš 5, 8 
Ivo Vobejda (32:03 min, 7.3 MB)

9. 9. 2018

Nevěřící Tomáš
Jan 20, 24-30
Josef Marván (19:35 min, 4.5 MB)

2. 9. 2018

Jak očekávat Kristův návrat
Aleš Franc (45:43 min, 10.5 MB)
prezentace (PDF 210 kB)
ilustrační video (Youtube)

26. 8. 2018

S bázní a chvěním uvádějte ve skutek své spasení
Filipským 2, 12-16
Římanům 12, 1-2
Ivo Vobejda (30:37 min, 7.0 MB)

19. 8. 2018

Pochybnost
Žalmy 106, 6-7
Ivo Vobejda (38:59 min, 8.9 MB)

12. 8. 2018

Cokoli děláte, dělejte Pánu
Lukáš 5, 1-11
Ivo Vobejda (35:20 min, 8.1 MB)

5. 8. 2018

Jak to zvládnout
1 Paralipomenon 22, 13 
Izajáš 41, 10 
Ivo Vobejda (45:56 min, 10.5 MB)

29. 7. 2018

Host na večeři
Zjevení 3, 14-22
2 Korintským 6, 14-18
Josef Marván (27:50 min, 6.4 MB)

22. 7. 2018

Petrovo zapření
Lukáš 22, 31-34 + 54-62
Ivo Vobejda (34:46 min, 8.0 MB)

15. 7. 2018

Bible je Boží slovo
2 Timoteovi 3, 16 
Aleš Franc (40:29 min, 9.3 MB)

8. 7. 2018

Co je z Ducha svatého, je nenapodobitelné
2 Korintským 4 
Ivo Vobejda (44:39 min, 10.2 MB)

1. 7. 2018

Jak naplnit velké poslání
Izajáš 42, 1-4
Josef Marván (28:05 min, 6.4 MB)

24. 6. 2018

Odpovědná svoboda
Nemusíš se před lidmi ukazovat, aby si tě Pán všiml
Galatským 5, 1+5+13 
Ivo Vobejda (35:00 min, 8.0 MB)

17. 6. 2018

Členství v církvi
1 Korintským 12, 13 
Aleš Franc (26:53 min, 6.2 MB)

10. 6. 2018

Matouš 22, 15-22
Ivo Vobejda (39:16 min, 9.0 MB)

3. 6. 2018

Propusť nám Barabáše
Marek 15, 6-13
Aleš Franc (27:14 min, 6.2 MB)

27. 5. 2018

Pozvání k hostině
Matouš 22, 1-14
Lukáš 14, 16-24
Ivo Vobejda (35:27 min, 8.1 MB)

20. 5. 2018

Jób 
Josef Marván (25:11 min, 5.8 MB)

13. 5. 2018

Nestačí jen slyšet
List Jakubův 1, 22-27
Ivo Vobejda (37:33 min, 8.6 MB)

6. 5. 2018

Je možné být spasen bez víry v Krista?
Skutky 4, 12 
Aleš Franc (41:03 min, 9.4 MB)

29. 4. 2018

Radost
Filipským 1, 3-11
Ivo Vobejda (41:44 min, 9.6 MB)

22. 4. 2018

Říkáte: Není čas budovat dům Hospodinův
Ageus 1, 1-2
Aleš Franc (28:33 min, 6.5 MB)

15. 4. 2018

Kázeň v církvi
Matouš 18, 15-20
Ivo Vobejda (38:40 min, 8.9 MB)

8. 4. 2018

Formy církve (skupinka, sbor, denominace)
Josef Marván (24:48 min, 5.7 MB)

1. 4. 2018

Dokonáno jest
Jan 19, 28-30
Ivo Vobejda (48:32 min, 11.1 MB)

25. 3. 2018

Poslání církve
Skutky 1, 7-8
Aleš Franc (45:34 min, 10.4 MB)

18. 3. 2018

Co je církev
Josef Marván (kázání se bohužel nepodařilo nahrát)
prezentace (PDF 2.0 MB)

11. 3. 2018

Večeře Páně
1 Korintským 11, 23-34
Ivo Vobejda (39:19 min, 9.0 MB)

4. 3. 2018

Učednictví v církvi
Matouš 28, 19 
Aleš Franc (39:18 min, 9.0 MB)

25. 2. 2018

Regula fidei
List Judův 1, 3 
Aleš Franc (50:37 min, 11.6 MB)
prezentace (PDF 120 kB)

18. 2. 2018

Služebnost v církvi
Efezským 4, 7-13
Aleš Franc (40:48 min, 9.3 MB)

11. 2. 2018

CÍRKEV
Matouš 28, 16-20
Skutky 2, 41-47
Ivo Vobejda (41:23 min, 9.5 MB)
prezentace (PDF 480 kB)

4. 2. 2018

Jan 12, 24-26
Ivo Vobejda (44:53 min, 10.3 MB)

28. 1. 2018

Žasneme nad dílem kříže
Římanům 3, 10-26
Ivo Vobejda (30:43 min, 7.0 MB)

21. 1. 2018

Středobod centrální zvěsti
Galatským 6, 14 
Ivo Vobejda (41:08 min, 9.4 MB)

14. 1. 2018

Jak obstát před pronásledováním
Abakuk 1, 5-11
Aleš Franc (40:09 min, 9.2 MB)

7. 1. 2018

Boží reakce na hřích
Exodus, 32. kapitola 
Ivo Vobejda (45:53 min, 10.5 MB)Archiv 2017

ledenúnorbřezendubenkvětenčerven
červenecsrpenzáříříjenlistopadprosinec


31. 12. 2017

Plnost Božího požehnání
Římanům 15, 29
1 Královská 19, 1-18
Ivo Vobejda (47:39 min, 10.9 MB)

24. 12. 2017

…Dal svého jediného Syna…
Efezským 2, 1-10
Ivo Vobejda (32:31 min, 7.4 MB)

17. 12. 2017

Je možné odpadnout od Boha?
Židům 6, 4-6
Aleš Franc (35:03 min, 8.0 MB)

10. 12. 2017

Suverenita a provokativnost milosti
Matouš 19, 16 — 20, 16 
Ivo Vobejda (33:24 min, 7.6 MB)

3. 12. 2017

Výkonný křesťan
Římanům 15, 29 
Josef Marván (23:44 min, 5.4 MB)

26. 11. 2017

Boží bázeň, láska a poslušnost
Přísloví 16, 16 + Přísloví 8, 13
2 Janův 1, 6 
Ivo Vobejda (44:57 min, 10.3 MB)

19. 11. 2017

Změna smýšlení bez kajícnosti nestačí
Skutky 3, 19 
Aleš Franc (30:52 min, 7.1 MB)

12. 11. 2017

Chození ve světle
1 Janův 1, 5-7
Ivo Vobejda (37:02 min, 8.5 MB)

5. 11. 2017

Rybáři lidí
Marek 1, 16-17
Phil Boardman (kázání se nepodařilo nahrát, ale je k dispozici textová verze – PDF 320 kB)
obrázek Tři kruhy (PDF 160 kB)

29. 10. 2017

Moudrost Boží a lidská
List Jakubův 3, 13-18
Ivo Vobejda (47:01 min, 10.8 MB)

22. 10. 2017

Co je to hereze?
Zjevení Janovo 5, 6 
Aleš Franc (25:19 min, 5.8 MB, asi 3 minuty záznamu chybějí)
prezentace (PDF 330 kB)

15. 10. 2017

Úzká cesta a široké prostranství
Matouš 7, 13-14
Žalmy 118, 5 
Ivo Vobejda (40:13 min, 9.2 MB)

8. 10. 2017

Církev jako svícen
Zjevení Janovo 1, 9-20
Josef Marván (36:52 min, 8.4 MB)

1. 10. 2017

Nejlepší způsob, jak očekávat Krista?
Matouš 24, 37-44
Ivo Vobejda (kázání se bohužel nepodařilo nahrát)

24. 9. 2017

Vytržení
1 Tesalonickým 4, 13-18
Aleš Franc (72:00 min, 16.5 MB)
prezentace (PDF 560 kB)

17. 9. 2017

Dar vdovy
Marek 12, 41-44
Ivo Vobejda (32:28 min, 7.4 MB)

10. 9. 2017

Sbírka
1 Korintským 16, 1-2
1 Timoteovi 6, 6-10
Ivo Vobejda (50:52 min, 11.6 MB)

3. 9. 2017

Církev jako hřbitov
Římanům 6, 11 
Aleš Franc (39:57 min, 9.1 MB)

27. 8. 2017

Očekávej na Hospodina
Žalmy 27, 14 
Ivo Vobejda (40:12 min, 9.2 MB)

20. 8. 2017

Čas nedělat "nic"
1 Samuelova 13, 1-15
Ivo Vobejda (48:08 min, 11.0 MB)

13. 8. 2017

Boží odpočinutí
Židům 4, 1-13
Ivo Vobejda (44:13 min, 10.1 MB)

6. 8. 2017

Boží zaslíbení
Židům 3, 7-19
Ivo Vobejda (45:04 min, 10.3 MB)

30. 7. 2017

Milosrdný Samařan
Lukáš 10, 25-37
Phil Boardman (27:38 min, 6.3 MB)

23. 7. 2017

Evangelium pro vyvolené
Titovi 1, 1-3
Aleš Franc (22:41 min, 5.2 MB)

16. 7. 2017

Hledání Boha
Josef Marván (33:47 min, 7.7 MB)

9. 7. 2017

Poslední soud 2 
Matouš 25, 31-46
Ivo Vobejda (40:55 min, 9.4 MB)

2. 7. 2017

Moudrost
List Jakubův 1, 5-8
Aleš Franc (34:30 min, 7.9 MB)

25. 6. 2017

Poslední soud
Matouš 25, 31-46
Ivo Vobejda (43:18 min, 9.9 MB)

18. 6. 2017

Matouš, 14. kapitola 
Phil Boardman (29:13 min, 6.7 MB)

11. 6. 2017

Boží vinice
Izajáš 5, 1-7
Matouš 21, 33-46
Ivo Vobejda (44:05 min, 10.1 MB)

4. 6. 2017

Charakter přímluvce
Genesis 18, 17-33
Aleš Franc (35:25 min, 8.1 MB)

28. 5. 2017

Životní potřeba důvěřivé modlitby
Lukáš 18, 1-8
Ivo Vobejda (37:49 min, 8.7 MB)

21. 5. 2017

Rozhodování
Přísloví 3, 5-6
Phil Boardman (33:15 min, 7.6 MB)

14. 5. 2017

Uzdravení Boží mocí 3 — Uzdravení v církvi
(Nemoc a uzdravení 5)
Aleš Franc (46:13 min, 10.6 MB)

7. 5. 2017

Smíření s Bohem
Leviticus 16, 29-34
Josef Marván (31:10 min, 7.1 MB)

30. 4. 2017

Požehnání na dosah?
Římanům 10, 1-11; Lukáš 10, 27 
Deuteronomium 30, 9-14
Ivo Vobejda (42:52 min, 9.8 MB)

23. 4. 2017

Uzdravení Boží mocí 2
(Nemoc a uzdravení 4)
Aleš Franc (41:11 min, 9.4 MB)

2. 4. 2017

Blaze člověku, jehož Bůh trestá
Jób 5, 17-27
Ivo Vobejda (31:14 min, 7.2 MB)

26. 3. 2017

Duchovní růst 2 
Koloským 1, 1-20
Ivo Vobejda (49:27 min, 11.3 MB)

19. 3. 2017

Duchovní růst
2 Tesalonickým 1, 3&@160;
Ivo Vobejda (40:47 min, 9.3 MB)

12. 3. 2017

Rodina v Boží ochraně … ?
Ivo Vobejda (49:40 min, 11.4 MB)

5. 3. 2017

Uzdravení Boží mocí — úvod
(Nemoc a uzdravení 3)
Aleš Franc (43:14 min, 9.9 MB)
prezentace (PDF 200 kB)

26. 2. 2017

Podobenství o hřivnách
Matouš 25, 14-30
Phil Boardman (27:49 min, 6.4 MB)

19. 2. 2017

Blaho v Hospodinu
Žalmy 37, 4 
Josef Marván (37:45 min, 8.6 MB)

12. 2. 2017

Podobenství o pokladu v poli
Podobenství o perle
Matouš 13, 44 
Ivo Vobejda (47:03 min, 10.8 MB)
(omluvte prosím zhoršenou kvalitu záznamu)

5. 2. 2017

Nemoc a uzdravení 2 (přirozené prostředky uzdravování)
Aleš Franc (49:10 min, 11.3 MB)
(omluvte prosím zhoršenou kvalitu záznamu a občasné výpadky)
prezentace (PDF 1.3 MB)

29. 1. 2017

Jazyk
List Jakubův 3, 1-12
Ivo Vobejda (45:50 min, 10.5 MB)

22. 1. 2017

Radujte se s radujícími, plačte s plačícími
Římanům 12, 15 
Ivo Vobejda (43:46 min, 10.0 MB)

15. 1. 2017

Nemoc a uzdravení 1 (podstata a původ nemoci)
Aleš Franc (49:56 min, 11.4 MB)

8. 1. 2017

Izákovy studny
Genesis 26, 12-33
Ivo Vobejda (32:50 min, 7.5 MB)

 


Archiv 2016

Archiv 2015

Archiv 2014

Archiv 2013

Archiv 2012

Archiv 2011

Archiv 2010

Archiv 2009