Wesleyánská církev

Archiv kázání

Archiv 201820172016201520142013

Archiv 2012 — 2009Archiv 2019

ledenúnorbřezendubenkvětenčerven
červenecsrpenzáří


17. 11. 2019

Dosahování plnosti Božího požehnání
1 Královská 18-19
Římanům 15, 29
Ivo Vobejda (50:16 min, 11.5 MB)

10. 11. 2019

Jak poznat pravdu v informačním Babylonu III.
Aleš Franc (47:26 min, 10.9 MB)
prezentace

3. 11. 2019

With God all things are possible
U Boha je možné všechno
Dave Horne, Dina Horne (42:13 min, 9.7 MB)
prezentace (PDF 900 kB)

27. 10. 2019

Chození ve slávě
1 Janův 4, 7-21
Ivo Vobejda (40:56 min, 9.4 MB)

20. 10. 2019

Moc Boží přítomnosti
Matouš 7, 7
Ivo Vobejda (41:32 min, 9.5 MB)

13. 10. 2019

Otroctví zákona a svoboda Božích synů
Filipským 1, 9-11
Josef Marván (21:21 min, 4.9 MB)

6. 10. 2019

Vztah k Bohu a lidem
Žalm 15
Ivo Vobejda (45:44 min, 10.5 MB)

29. 9. 2019

Učednictví
Jan 15, 1-17
Phil Boardman (29:47 min, 6.8 MB)

22. 9. 2019

Jak poznat pravdu v informačním Babylonu II.
Aleš Franc (40:23 min, 9.2 MB, asi 3 minuty nahrávky chybějí)
prezentace

15. 9. 2019

Jak poznat pravdu v informačním Babylonu I.
Aleš Franc (38:49 min, 8.9 MB)
prezentace

8. 9. 2019

Jak ovlivnit společnost?
1 Petrův 2, 11
Aleš Franc (38:09 min, 8.7 MB)

1. 9. 2019

ŠKOLA!
Efezským 4, 7-16
Josef Marván (23:22 min, 5.4 MB)

25. 8. 2019

Ježíš Kristus – Pán a přítel
Jan 15, 5-11
Ivo Vobejda (43:06 min, 9.9 MB)

18. 8. 2019

I tu nejslabší víru si Bůh může použít ke své slávě
Soudců, 6.-7. kapitola
Ivo Vobejda (35:08 min, 8.0 MB)

11. 8. 2019

Svět leží ve Zlém
1 Janův 5, 18-21
Aleš Franc (33:58 min, 7.8 MB)

4. 8. 2019

Když dva dělají totéž, není to vždy totéž
Matouš 7, 24-27
Ivo Vobejda (40:29 min, 9.3 MB)

28. 7. 2019

Jsme nové stvoření
2 Korintským 5, 17
Phil Boardman (27:08 min, 6.2 MB)

21. 7. 2019

Odpovědnost těch, kterým bylo odpuštěno
Matouš 18, 23-35
Ivo Vobejda (54:24 min, 12.5 MB)

14. 7. 2019

Život, to je pro mne Kristus, a smrt je pro mne zisk
Aleš Franc (47:06 min, 10.8 MB)
ilustrační video

7. 7. 2019

Hledá se zedník přímluvce
Ezechiel 22, 23-31
Josef Marván (27:40 min, x.x MB)

30. 6. 2019

Víra-nevěra v nadpřirozeného Boha
Židům 3, 7-19
Ivo Vobejda (47:57 min, 11.0 MB)

23. 6. 2019

Naděje
2 Královská 4, 8-37
Daniel 3, 8-18
Phil Boardman (29:04 min, 6.7 MB)

16. 6. 2019

Trpělivá víra
List Jakubův 5, 7-11
Ivo Vobejda (32:28 min, 7.4 MB)

9. 6. 2019

Nezanedbávejte společná shromáždění
Židům 10, 25
Aleš Franc (27:08 min, 6.2 MB, krátký úsek na začátku chybí)

2. 6. 2019

Deprese jako požehnání
Aleš Franc (42:07 min, 9.6 MB)

26. 5. 2019

Pokání a odpuštění
2 Samuelova 11 + 12
Žalm 51
Ivo Vobejda (37:10 min, 8.5 MB)

19. 5. 2019

S rozumem v koncích…
Exodus 14, 1-30
Žalmy 107, 23-32
Ivo Vobejda (51:26 min, 11.8 MB)

12. 5. 2019

Vítězný život víry
Židům 10, 35-39 + Židům 12, 1-4
Josef Marván (25:17 min, 5.8 MB)

5. 5. 2019

Je pro vás radost…?!
Jan 16, 16-33
Ivo Vobejda (39:55 min, 9.1 MB)

28. 4. 2019

Tvá víra potřebuje zkušenost
Marek 6, 41-52
Aleš Franc (17:21 min, 4.0 MB)

21. 4. 2019

Co málo stojí, za málo stojí
Matouš 10, 34-39
Ivo Vobejda (43:08 min, 9.9 MB)

14. 4. 2019

Obžerství
Matouš 4, 1-4
1 Korintským 6, 12-13a
Ivo Vobejda (46:47 min, 10.7 MB)

7. 4. 2019

Bůh je světlo
1 Janův 1, 1-5
Josef Marván (21:39 min, 5.0 MB)

31. 3. 2019

Smilstvo
Přísloví 7, 1-27
1 Korintským 5, 9-13
Ivo Vobejda (46:29 min, 10.6 MB)

24. 3. 2019

O marnotratném synu
Lukáš 15, 11-32
Aleš Franc (48:21 min, 11.1 MB)

17. 3. 2019

Blaze tomu, kdo dává, ne tomu, kdo bere
Marek 10, 17-22
1 Timoteovi 6, 9-10
2 Korintským 9, 6-7
Ivo Vobejda (42:45 min, 9.8 MB)

10. 3. 2019

Závoj srdce a zář Páně
Exodus 34, 29-35
2 Korintským 3, 13-18
Josef Marván (14:20 min, 3.3 MB)

3. 3. 2019

Kdo chce, hledá způsoby, kdo nechce, hledá důvody
Římanům 12, 11
Ivo Vobejda (43:15 min, 9.9 MB)

24. 2. 2019

Vzepřete se zlému
List Jakubův 4, 7 
Aleš Franc (42:13 min, 9.7 MB)
ilustrační obrázek – Boží zbroj

17. 2. 2019

Závist
Přísloví 23, 17-18
Ivo Vobejda (45:18 min, 10.4 MB)

10. 2. 2019

Cesty Zlého k srdci křesťana
Okultismus
Aleš Franc (49:25 min, 11.3 MB)
prezentace (PDF 1.3 MB)
ilustrační video 1video 2

3. 2. 2019

Ďábel a jeho působení skrze hřích
Aleš Franc (kázání se bohužel nepodařilo nahrát)

27. 1. 2019

Boží a lidská výchova
Židům 12, 5-11
Josef Marván (25:32 min, 5.8 MB)

20. 1. 2019

Hněv
Efezským 4, 26-32
Ivo Vobejda (46:20 min, 10.6 MB)

13. 1. 2019

Důležitější než hloubka pádu je hloubka pokoření
1 Samuelova 15, 30
1 Samuelova 12, 13
Aleš Franc (35:12 min, 8.1 MB)

6. 1. 2019

Pýcha
Přísloví 16, 18
Ivo Vobejda (43:43 min, 10 MB)Archiv 2018

ledenúnorbřezendubenkvětenčerven
červenecsrpenzáříříjenlistopadprosinec


30. 12. 2018

Vyjděte z Babylona
Zjevení 18, 2-8
Aleš Franc (41:38 min, 9.5 MB)

23. 12. 2018

Trůn milosti
Židům 4, 14-16
Ivo Vobejda (35:19 min, 8.1 MB)

16. 12. 2018

Kéž nás Bůh uchopí za ruku
Genesis 19, 16
Aleš Franc (46:17 min, 10.6 MB)

9. 12. 2018

Víra, strach, Boží bláznovství
1 Samuelova, 21. kapitola 
Ivo Vobejda (35:35 min, 8.1 MB)

2. 12. 2018

Vše pro Boží slávu
Žalm 115
Josef Marván (22:08 min, 5.1 MB)

25. 11. 2018

Vytrvalost v nadějích
1 Samuelova 1, 1-11
Ivo Vobejda (43:31 min, 10.0 MB)

18. 11. 2018

Až k vítězné prohře
Zjevení Janovo 13, 5-10
Aleš Franc (35:37 min, 8.2 MB)

11. 11. 2018

Utrpením k požehnání?
Kazatel 7, 1-6
Žalmy 119, 71-72
Ivo Vobejda (35:02 min, 8.0 MB)

4. 11. 2018

Povolání a uvedení do služby
Josef Marván (37:56 min, 8.7 MB)

28. 10. 2018

Otcovství nebo synovství — Otroctví nebo svoboda
Římanům 8, 14-18
Ivo Vobejda (36:05 min, 8.3 MB)

21. 10. 2018

Požehnání nebo prokletí, vyber si
2 Samuelova 6, 1-11
Aleš Franc (34:38 min, 7.9 MB)

14. 10. 2018

Žebřík ctností
2 Petrův 1, 3-11
Ivo Vobejda (41:48 min, 9.6 MB)

7. 10. 2018

Podobenství o hřivnách
Matouš 25,14-30
Josef Marván (21:40 min, 5.0 MB)

30. 9. 2018

Pravda
Zacharjáš 8, 1-17
Ivo Vobejda (41:17 min, 9.5 MB)

23. 9. 2018

Sebevražda
1 Korintským 3, 16-17
Aleš Franc (40:41 min, 9.3 MB)

16. 9. 2018

Blaze těm, kdo mají čisté srdce, neboť oni uzří Boha
Matouš 5, 8 
Ivo Vobejda (32:03 min, 7.3 MB)

9. 9. 2018

Nevěřící Tomáš
Jan 20, 24-30
Josef Marván (19:35 min, 4.5 MB)

2. 9. 2018

Jak očekávat Kristův návrat
Aleš Franc (45:43 min, 10.5 MB)
prezentace (PDF 210 kB)
ilustrační video (Youtube)

26. 8. 2018

S bázní a chvěním uvádějte ve skutek své spasení
Filipským 2, 12-16
Římanům 12, 1-2
Ivo Vobejda (30:37 min, 7.0 MB)

19. 8. 2018

Pochybnost
Žalmy 106, 6-7
Ivo Vobejda (38:59 min, 8.9 MB)

12. 8. 2018

Cokoli děláte, dělejte Pánu
Lukáš 5, 1-11
Ivo Vobejda (35:20 min, 8.1 MB)

5. 8. 2018

Jak to zvládnout
1 Paralipomenon 22, 13 
Izajáš 41, 10 
Ivo Vobejda (45:56 min, 10.5 MB)

29. 7. 2018

Host na večeři
Zjevení 3, 14-22
2 Korintským 6, 14-18
Josef Marván (27:50 min, 6.4 MB)

22. 7. 2018

Petrovo zapření
Lukáš 22, 31-34 + 54-62
Ivo Vobejda (34:46 min, 8.0 MB)

15. 7. 2018

Bible je Boží slovo
2 Timoteovi 3, 16 
Aleš Franc (40:29 min, 9.3 MB)

8. 7. 2018

Co je z Ducha svatého, je nenapodobitelné
2 Korintským 4 
Ivo Vobejda (44:39 min, 10.2 MB)

1. 7. 2018

Jak naplnit velké poslání
Izajáš 42, 1-4
Josef Marván (28:05 min, 6.4 MB)

24. 6. 2018

Odpovědná svoboda
Nemusíš se před lidmi ukazovat, aby si tě Pán všiml
Galatským 5, 1+5+13 
Ivo Vobejda (35:00 min, 8.0 MB)

17. 6. 2018

Členství v církvi
1 Korintským 12, 13 
Aleš Franc (26:53 min, 6.2 MB)

10. 6. 2018

Matouš 22, 15-22
Ivo Vobejda (39:16 min, 9.0 MB)

3. 6. 2018

Propusť nám Barabáše
Marek 15, 6-13
Aleš Franc (27:14 min, 6.2 MB)

27. 5. 2018

Pozvání k hostině
Matouš 22, 1-14
Lukáš 14, 16-24
Ivo Vobejda (35:27 min, 8.1 MB)

20. 5. 2018

Jób 
Josef Marván (25:11 min, 5.8 MB)

13. 5. 2018

Nestačí jen slyšet
List Jakubův 1, 22-27
Ivo Vobejda (37:33 min, 8.6 MB)

6. 5. 2018

Je možné být spasen bez víry v Krista?
Skutky 4, 12 
Aleš Franc (41:03 min, 9.4 MB)

29. 4. 2018

Radost
Filipským 1, 3-11
Ivo Vobejda (41:44 min, 9.6 MB)

22. 4. 2018

Říkáte: Není čas budovat dům Hospodinův
Ageus 1, 1-2
Aleš Franc (28:33 min, 6.5 MB)

15. 4. 2018

Kázeň v církvi
Matouš 18, 15-20
Ivo Vobejda (38:40 min, 8.9 MB)

8. 4. 2018

Formy církve (skupinka, sbor, denominace)
Josef Marván (24:48 min, 5.7 MB)

1. 4. 2018

Dokonáno jest
Jan 19, 28-30
Ivo Vobejda (48:32 min, 11.1 MB)

25. 3. 2018

Poslání církve
Skutky 1, 7-8
Aleš Franc (45:34 min, 10.4 MB)

18. 3. 2018

Co je církev
Josef Marván (kázání se bohužel nepodařilo nahrát)
prezentace (PDF 2.0 MB)

11. 3. 2018

Večeře Páně
1 Korintským 11, 23-34
Ivo Vobejda (39:19 min, 9.0 MB)

4. 3. 2018

Učednictví v církvi
Matouš 28, 19 
Aleš Franc (39:18 min, 9.0 MB)

25. 2. 2018

Regula fidei
List Judův 1, 3 
Aleš Franc (50:37 min, 11.6 MB)
prezentace (PDF 120 kB)

18. 2. 2018

Služebnost v církvi
Efezským 4, 7-13
Aleš Franc (40:48 min, 9.3 MB)

11. 2. 2018

CÍRKEV
Matouš 28, 16-20
Skutky 2, 41-47
Ivo Vobejda (41:23 min, 9.5 MB)
prezentace (PDF 480 kB)

4. 2. 2018

Jan 12, 24-26
Ivo Vobejda (44:53 min, 10.3 MB)

28. 1. 2018

Žasneme nad dílem kříže
Římanům 3, 10-26
Ivo Vobejda (30:43 min, 7.0 MB)

21. 1. 2018

Středobod centrální zvěsti
Galatským 6, 14 
Ivo Vobejda (41:08 min, 9.4 MB)

14. 1. 2018

Jak obstát před pronásledováním
Abakuk 1, 5-11
Aleš Franc (40:09 min, 9.2 MB)

7. 1. 2018

Boží reakce na hřích
Exodus, 32. kapitola 
Ivo Vobejda (45:53 min, 10.5 MB)Archiv 2017

ledenúnorbřezendubenkvětenčerven
červenecsrpenzáříříjenlistopadprosinec


31. 12. 2017

Plnost Božího požehnání
Římanům 15, 29
1 Královská 19, 1-18
Ivo Vobejda (47:39 min, 10.9 MB)

24. 12. 2017

…Dal svého jediného Syna…
Efezským 2, 1-10
Ivo Vobejda (32:31 min, 7.4 MB)

17. 12. 2017

Je možné odpadnout od Boha?
Židům 6, 4-6
Aleš Franc (35:03 min, 8.0 MB)

10. 12. 2017

Suverenita a provokativnost milosti
Matouš 19, 16 — 20, 16 
Ivo Vobejda (33:24 min, 7.6 MB)

3. 12. 2017

Výkonný křesťan
Římanům 15, 29 
Josef Marván (23:44 min, 5.4 MB)

26. 11. 2017

Boží bázeň, láska a poslušnost
Přísloví 16, 16 + Přísloví 8, 13
2 Janův 1, 6 
Ivo Vobejda (44:57 min, 10.3 MB)

19. 11. 2017

Změna smýšlení bez kajícnosti nestačí
Skutky 3, 19 
Aleš Franc (30:52 min, 7.1 MB)

12. 11. 2017

Chození ve světle
1 Janův 1, 5-7
Ivo Vobejda (37:02 min, 8.5 MB)

5. 11. 2017

Rybáři lidí
Marek 1, 16-17
Phil Boardman (kázání se nepodařilo nahrát, ale je k dispozici textová verze – PDF 320 kB)
obrázek Tři kruhy (PDF 160 kB)

29. 10. 2017

Moudrost Boží a lidská
List Jakubův 3, 13-18
Ivo Vobejda (47:01 min, 10.8 MB)

22. 10. 2017

Co je to hereze?
Zjevení Janovo 5, 6 
Aleš Franc (25:19 min, 5.8 MB, asi 3 minuty záznamu chybějí)
prezentace (PDF 330 kB)

15. 10. 2017

Úzká cesta a široké prostranství
Matouš 7, 13-14
Žalmy 118, 5 
Ivo Vobejda (40:13 min, 9.2 MB)

8. 10. 2017

Církev jako svícen
Zjevení Janovo 1, 9-20
Josef Marván (36:52 min, 8.4 MB)

1. 10. 2017

Nejlepší způsob, jak očekávat Krista?
Matouš 24, 37-44
Ivo Vobejda (kázání se bohužel nepodařilo nahrát)

24. 9. 2017

Vytržení
1 Tesalonickým 4, 13-18
Aleš Franc (72:00 min, 16.5 MB)
prezentace (PDF 560 kB)

17. 9. 2017

Dar vdovy
Marek 12, 41-44
Ivo Vobejda (32:28 min, 7.4 MB)

10. 9. 2017

Sbírka
1 Korintským 16, 1-2
1 Timoteovi 6, 6-10
Ivo Vobejda (50:52 min, 11.6 MB)

3. 9. 2017

Církev jako hřbitov
Římanům 6, 11 
Aleš Franc (39:57 min, 9.1 MB)

27. 8. 2017

Očekávej na Hospodina
Žalmy 27, 14 
Ivo Vobejda (40:12 min, 9.2 MB)

20. 8. 2017

Čas nedělat "nic"
1 Samuelova 13, 1-15
Ivo Vobejda (48:08 min, 11.0 MB)

13. 8. 2017

Boží odpočinutí
Židům 4, 1-13
Ivo Vobejda (44:13 min, 10.1 MB)

6. 8. 2017

Boží zaslíbení
Židům 3, 7-19
Ivo Vobejda (45:04 min, 10.3 MB)

30. 7. 2017

Milosrdný Samařan
Lukáš 10, 25-37
Phil Boardman (27:38 min, 6.3 MB)

23. 7. 2017

Evangelium pro vyvolené
Titovi 1, 1-3
Aleš Franc (22:41 min, 5.2 MB)

16. 7. 2017

Hledání Boha
Josef Marván (33:47 min, 7.7 MB)

9. 7. 2017

Poslední soud 2 
Matouš 25, 31-46
Ivo Vobejda (40:55 min, 9.4 MB)

2. 7. 2017

Moudrost
List Jakubův 1, 5-8
Aleš Franc (34:30 min, 7.9 MB)

25. 6. 2017

Poslední soud
Matouš 25, 31-46
Ivo Vobejda (43:18 min, 9.9 MB)

18. 6. 2017

Matouš, 14. kapitola 
Phil Boardman (29:13 min, 6.7 MB)

11. 6. 2017

Boží vinice
Izajáš 5, 1-7
Matouš 21, 33-46
Ivo Vobejda (44:05 min, 10.1 MB)

4. 6. 2017

Charakter přímluvce
Genesis 18, 17-33
Aleš Franc (35:25 min, 8.1 MB)

28. 5. 2017

Životní potřeba důvěřivé modlitby
Lukáš 18, 1-8
Ivo Vobejda (37:49 min, 8.7 MB)

21. 5. 2017

Rozhodování
Přísloví 3, 5-6
Phil Boardman (33:15 min, 7.6 MB)

14. 5. 2017

Uzdravení Boží mocí 3 — Uzdravení v církvi
(Nemoc a uzdravení 5)
Aleš Franc (46:13 min, 10.6 MB)

7. 5. 2017

Smíření s Bohem
Leviticus 16, 29-34
Josef Marván (31:10 min, 7.1 MB)

30. 4. 2017

Požehnání na dosah?
Římanům 10, 1-11; Lukáš 10, 27 
Deuteronomium 30, 9-14
Ivo Vobejda (42:52 min, 9.8 MB)

23. 4. 2017

Uzdravení Boží mocí 2
(Nemoc a uzdravení 4)
Aleš Franc (41:11 min, 9.4 MB)

2. 4. 2017

Blaze člověku, jehož Bůh trestá
Jób 5, 17-27
Ivo Vobejda (31:14 min, 7.2 MB)

26. 3. 2017

Duchovní růst 2 
Koloským 1, 1-20
Ivo Vobejda (49:27 min, 11.3 MB)

19. 3. 2017

Duchovní růst
2 Tesalonickým 1, 3&@160;
Ivo Vobejda (40:47 min, 9.3 MB)

12. 3. 2017

Rodina v Boží ochraně … ?
Ivo Vobejda (49:40 min, 11.4 MB)

5. 3. 2017

Uzdravení Boží mocí — úvod
(Nemoc a uzdravení 3)
Aleš Franc (43:14 min, 9.9 MB)
prezentace (PDF 200 kB)

26. 2. 2017

Podobenství o hřivnách
Matouš 25, 14-30
Phil Boardman (27:49 min, 6.4 MB)

19. 2. 2017

Blaho v Hospodinu
Žalmy 37, 4 
Josef Marván (37:45 min, 8.6 MB)

12. 2. 2017

Podobenství o pokladu v poli
Podobenství o perle
Matouš 13, 44 
Ivo Vobejda (47:03 min, 10.8 MB)
(omluvte prosím zhoršenou kvalitu záznamu)

5. 2. 2017

Nemoc a uzdravení 2 (přirozené prostředky uzdravování)
Aleš Franc (49:10 min, 11.3 MB)
(omluvte prosím zhoršenou kvalitu záznamu a občasné výpadky)
prezentace (PDF 1.3 MB)

29. 1. 2017

Jazyk
List Jakubův 3, 1-12
Ivo Vobejda (45:50 min, 10.5 MB)

22. 1. 2017

Radujte se s radujícími, plačte s plačícími
Římanům 12, 15 
Ivo Vobejda (43:46 min, 10.0 MB)

15. 1. 2017

Nemoc a uzdravení 1 (podstata a původ nemoci)
Aleš Franc (49:56 min, 11.4 MB)

8. 1. 2017

Izákovy studny
Genesis 26, 12-33
Ivo Vobejda (32:50 min, 7.5 MB)Archiv 2016

ledenúnorbřezendubenkvětenčerven
červenecsrpenzáříříjenlistopadprosinec


25. 12. 2016

Narození
Zjevení 12, 1-6
Aleš Franc (26:59 min, 6.2 MB)
odkazy na ilustrační videa (Youtube):
Terror in school
film Tichá bolest (úsek 16:19 až 17:39 min)

18. 12. 2016

Boží armáda v boji
2 Samuelova, 18. kapitola 
Ivo Vobejda (37:49 min, 8.7 MB)

11. 12. 2016

Kristova svíčka
Jan 1, 1-18
Phil Boardman (25:59 min, 5.9 MB)

4. 12. 2016

Nemožné u lidí je u Boha možné
Lukáš 18, 27 
Ivo Vobejda (41:28 min, 9.5 MB)

27. 11. 2016

Nevěra a strach
Aleš Franc (46:16 min, 10.6 MB)

20. 11. 2016

O postavení služebníka
Lukáš 17, 7-10
Ivo Vobejda (37:32 min, 8.6 MB)

13. 11. 2016

Problém polovičatosti
Lukáš 14, 25-35
Ivo Vobejda (44:48 min, 10.3 MB)

6. 11. 2016

Krutý Bůh?
Aleš Franc (45:22 min, 10.4 MB)
(cca 3.5 min záznamu schází)
ilustrační video: Idi Amin at Entebbe (Youtube)

30. 10. 2016

Naděje
1 Timoteovi 4, 10 
Josef Marván (29:34 min, 6.8 MB)

23. 10. 2016

O předzvědění a vyvolení
Aleš Franc (46:37 min, 10.7 MB)

16. 10. 2016

Obnova v Kristu
Efezským 4, 22-24
Phil Boardman (24:28 min, 5.6 MB)

9. 10. 2016

Boží zaslíbení
Jozue 1, 3-9
Ivo Vobejda (kázání se bohužel nepodařilo nahrát)

2. 10. 2016

Davidovo pokání
2 Samuelova, 12. kapitola 
Ivo Vobejda (40:49 min, 9.3 MB)

25. 9. 2016

O budoucím pronásledování církve
Matouš, 10. kapitola 
Aleš Franc (31:04 min, 7.1 MB)
ilustrační video: špačci nad Římem (Youtube)

18. 9. 2016

Davidův hřích
2 Samuelova, 11. kapitola 
Ivo Vobejda (37:37 min, 8.6 MB)

11. 9. 2016

Život bez církve
Aleš Franc (44:28 min, 9.9 MB)
prezentace (PDF 230 kB)

4. 9. 2016

Ohled na druhé
1 Korintským 10,23 — 11,1 
Ivo Vobejda (46:41 min, 10.7 MB)

28. 8. 2016

Uzdravení slepého Bartimaia
Marek 10, 46-52
Ivo Vobejda (29:39 min, 6.8 MB)

21. 8. 2016

Jonáš, 4. kapitola 
Phil Boardman (22:44 min, 5.2 MB)

14. 8. 2016

Ananiáš a Safira
Skutky 5, 1-16
Aleš Franc (43:15 min, 9.9 MB)

7. 8. 2016

Blaze těm, kdo mají čisté srdce, neboť oni uzří Boha
Matouš 5, 8 
Ivo Vobejda (38:07 min, 8.7 MB)

31. 7. 2016

Compassion – Soucit
Mark 1:40-41; Matthew 14:14; 20:34
Mike Belt (27:23 min, 6.3 MB)

24. 7. 2016

Láska
1 Korintským 13, 1-13
Josef Marván (22:05 min, 5.1 MB)

17. 7. 2016

2 Samuelova, 8. kapitola 
Ivo Vobejda (38:27 min, 8.8 MB)

10. 7. 2016

Élí a Samuel
1 Samuelova, 2.-3. kapitola 
Aleš Franc (46:16 min, 10.6 MB)

3. 7. 2016

Naslouchejme Božím krokům
2 Samuelova 5, 17-25
Ivo Vobejda (40:09 min, 9.2 MB)

26. 6. 2016

Já vás posílám jako ovce mezi vlky
Matouš 10, 16 
Phil Boardman (28:18 min, 6.5 MB)

19. 6. 2016

Věrnost Bohu
Ozeáš, 1. kapitola 
Ivo Vobejda (34:48 min, 8.0 MB)

12. 6. 2016

Vedení Duchem Svatým
Žalmy 32, 8-9
Aleš Franc (18:56 min, 4.3 MB)

5. 6. 2016

Všechno má určenou chvíli
Kazatel 3, 1-8
Ivo Vobejda (31:41 min, 7.3 MB)

29. 5. 2016

Já jsem ta cesta, pravda i život
Jan 14, 1-6
Ivo Vobejda (33:38 min, 7.7 MB)

22. 5. 2016

Příkaz napomínání
Koloským 3, 16 
Aleš Franc (40:35 min, 9.3 MB)

15. 5. 2016

O křtu
Matouš 3, 1-17
Ivo Vobejda (23:59 min, 5.5 MB)

8. 5. 2016

Vyhledal jen lékaře
2 Paralipomenon 16, 12-13
Aleš Franc (39:19 min, 9.0 MB)

1. 5. 2016

Jestliže vyznáváme své hříchy, on je tak věrný a spravedlivý, že nám hříchy odpouští
1 Janův 1, 9 
Ivo Vobejda (41:51 min, 9.6 MB)

24. 4. 2016

Víra jako zrnko hořčice
Marek 9, 14-28; Matouš 17, 20-21
Josef Marván (kázání se bohužel nepodařilo nahrát)

17. 4. 2016

Mnohomluvnost
Aleš Franc (41:40 min, 9.5 MB)

10. 4. 2016

Duch Boží nám umožňuje zvítězit nad tělesností
Galatským 5, 16-18
Ivo Vobejda (32:28 min, 7.4 MB)

3. 4. 2016

Všechno, co mám, je Jeho
List Jakubův 2, 14-19
Phil Boardman (31:59 min, 7.3 MB)
prezentace (PDF 52 kB)

27. 3. 2016

Nepřekonatelnost Božího díla v kříži Pána Ježíše Krista
Galatským 6, 14 
Ivo Vobejda (41:13 min, 9.4 MB)

20. 3. 2016

Chci jít?
1 Královská, 18. kapitola 
Ivo Vobejda (35:29 min, 8.1 MB)

13. 3. 2016

Ale že jsi vlažný
Zjevení 3, 14-22
Aleš Franc (27:29 min, 6.3 MB)

6. 3. 2016

Eliáš křísí vdovina syna
1 Královská 17, 17-24
Ivo Vobejda (32:11 min, 7.4 MB)

28. 2. 2016

Eliáš ohlašuje dobu sucha
1 Královská, 17, 1-16
Ivo Vobejda (38:14 min, 8.8 MB)
(omluvte prosím velmi špatnou kvalitu záznamu)

21. 2. 2016

Kořen všeho zla
Numeri, 22. kapitola 
Aleš Franc (33:53 min, 7.8 MB)

14. 2. 2016

Svatost
Židům 12, 14 
Ivo Vobejda (46:53 min, 10.7 MB)

7. 2. 2016

Ježíš nás volá
Lukáš 5, 1-11
Phil Boardman (29:03 min, 6.7 MB)

31. 1. 2016

Vznášet se jako orel
Izajáš 40, 27-31
Josef Marván (23:31 min, 5.4 MB)
ilustrační videa:
dospělý orel (AVI 4.6 MB) — mládě orla (AVI 36.4 MB)

24. 1. 2016

Podobenství o pleveli mezi pšenicí
Matouš 13, 24-30; 36-43
Ivo Vobejda (43:22 min, 9.9 MB)

17. 1. 2016

Problémy dnešní společnosti
Aleš Franc (45:36 min, 10.4 MB)
prezentace (PDF 190 kB)

10. 1. 2016

Vím, komu jsem uvěřil
2 Timoteovi 1, 1-11
Ivo Vobejda (40:39 min, 9.3 MB)

3. 1. 2016

2 Paralipomenon 15,15 — 16,14 
Ivo Vobejda (37:36 min, 8.6 MB)Archiv 2015

ledenúnorbřezendubenkvětenčerven
červenecsrpenzáříříjenlistopadprosinec


27. 12. 2015

Duchovní probuzení v Judsku
2 Paralipomenon, 14.–15. kapitola 
Ivo Vobejda (46:12 min, 10.6 MB)

20. 12. 2015

Udělej nám Boha, který by šel před námi
Exodus 32, 23-29
Aleš Franc (39:15 min, 9.0 MB)

13. 12. 2015

Strach a láska k Bohu
1 Janův 4, 18 
Josef Marván (24:44 min, 5.7 MB)

6. 12. 2015

Příprava na Vánoce
Lukáš 2, 1-21
Phil Boardman (24:49 min, 5.7 MB)

29. 11. 2015

O pokoře II
Lukáš 14, 7-11
Ivo Vobejda (40:54 min, 9.4 MB)

22. 11. 2015

O pokoře
Lukáš 14, 7-11
Ivo Vobejda (46:30 min, 10.6 MB)

15. 11. 2015

Bez víry není možné zalíbit se Bohu
Židům 11, 1-7
Ivo Vobejda (41:04 min, 9.4 MB)

8. 11. 2015

Mene, tekel, ufarsin 4 (Rodina)
Aleš Franc (41:58 min, 9.6 MB)
prezentace: PDF (780 kB)

1. 11. 2015

O posledním soudu
Matouš 25, 31-46
Ivo Vobejda (42:48 min, 9.8 MB)
ilustrační video: DOBROMETR (Youtube)

25. 10. 2015

O cizincích
Daniel, 1. kapitola 
Phil Boardman (25:49 min, 5.9 MB)

18. 10. 2015

Každý člověk ať je rychlý k naslouchání, ale pomalý k mluvení, pomalý k hněvu
List Jakubův 1, 19-27
Ivo Vobejda (40:47 min, 9.3 MB)

11. 10. 2015

Všecko mohu v Kristu, který mi dává sílu
Filipským 4, 13 
Josef Marván (21:01 min, 4.8 MB)

4. 10. 2015

Mene, tekel, ufarsin 3 (Bůh)
Aleš Franc (36:37 min, 8.4 MB)
(omluvte prosím občasné výpadky, asi 7 min na konci kázání chybí)
prezentace: PDF (530 kB), PowerPoint (720 kB)

27. 9. 2015

Mějte radost, když na vás přicházejí rozličné zkoušky
List Jakubův 1, 1-8
Ivo Vobejda (44:52 min, 10.3 MB)

20. 9. 2015

Boží tresty a čas milosti
Lukáš 13, 1-9
Ivo Vobejda (42:40 min, 9.8 MB)

13. 9. 2015

Mene, tekel, ufarsin 2 
Aleš Franc (54:50 min, 12.6 MB)
prezentace: PDF (1.1 MB), PowerPoint (1.8 MB)

6. 9. 2015

Here, near, hard, far
Skutky 1, 8 
Phil Boardman (29:52 min, 6.8 MB)

30. 8. 2015

Mene, tekel, ufarsin
Aleš Franc (57:49 min, 13.2 MB)
prezentace: PDF (730 kB), PowerPoint (700 kB)

23. 8. 2015

O vyslyšení proseb
Lukáš 11, 5-13
Ivo Vobejda (44:52 min, 10.3 MB)

16. 8. 2015

Království nebeské je jako kvas
Matouš 13, 33 
Ivo Vobejda (41:34 min, 9.5 MB)

9. 8. 2015

Spor o sobotu
Lukáš 6, 1-11
Ivo Vobejda (36:16 min, 8.3 MB)

2. 8. 2015

David a Jónatan
1 Samuelova, 20. kapitola 
Ivo Vobejda (46:21 min, 10.6 MB)

26. 7. 2015

Growing in the knowledge of Jesus Christ
1 Peter 1:5-11
Mike Belt (21:38 min, 5.0 MB)

19. 7. 2015

David prchá před Saulem
1 Samuelova, 19. kapitola 
Ivo Vobejda (31:01 min, 7.1 MB)

12. 7. 2015

Samuel jako soudce Izraele
1 Samuelova 7, 2-17
Ivo Vobejda (52:37 min, 12 MB)

5. 7. 2015

Pozvání na hostinu
Lukáš 14, 16-24
Aleš Franc (29:55 min, 6.8 MB)

28. 6. 2015

Pronásledování církve
Skutky 7:54–8:3 
Phil Boardman (25:33 min, 5.9 MB)

21. 6. 2015

Čištění ratolestí
Jan 15, 1-2
Aleš Franc (46:18 min, 10.6 MB)

14. 6. 2015

Církev Pána Ježíše Krista
prezentace (PDF 390 kB)
Ivo Vobejda (44:44 min, 10.2 MB)

7. 6. 2015

Přátelství
Přísloví 18, 24 
Ivo Vobejda (45:02 min, 10.3 MB)

31. 5. 2015

Odstraňte svá posvátná návrší
1 Královská 3, 1-13
Aleš Franc (29:21 min, 6.7 MB)

24. 5. 2015

Pohleďte, bratří, koho si Bůh povolává
1 Korintským 1, 26-31
Ivo Vobejda (51:54 min, 11.9 MB)

17. 5. 2015

Vy jste tělo Kristovo
1 Korintským 12, 12-27
Ivo Vobejda (52:27 min, 12.0 MB)

10. 5. 2015

Dávejme celé své srdce Bohu
1 Samuelova, 4. kapitola 
Ivo Vobejda (45:43 min, 10.5 MB)

3. 5. 2015

Boží rodina
Židům 10, 19-25
Phil Boardman (22:07 min, 5.1 MB)

26. 4. 2015

Podobenství o bláznivých pannách
Matouš 25, 1-12
Aleš Franc (35:28 min, 8.1 MB)

19. 4. 2015

Povolání Samuela
1 Samuelova, 3. kapitola 
Ivo Vobejda (47:29 min, 10.9 MB)

12. 4. 2015

Synové Élího
1 Samuelova 2, 11-36
Ivo Vobejda (51:00 min, 11.7 MB)

29. 3. 2015

Zachovám tě v hodinu zkoušky
Zjevení 3, 10 
Aleš Franc (36:22 min, 8.3 MB)

22. 3. 2015

O duchovní žízni
Jan 7, 37-39
Josef Marván (27:17 min, 6.2 MB)

15. 3. 2015

Římanům 5, 1-5
Ivo Vobejda (33:44 min, 7.7 MB)

8. 3. 2015

Jak se vyhnout utrpení?
Římanům 8, 18-23
Aleš Franc (44:29 min, 10.2 MB)

1. 3. 2015

Ježíš a Zacheus
Lukáš 19, 1-10
Ivo Vobejda (30:48 min, 7.1 MB)

22. 2. 2015

Rozmluva se samařskou ženou
Jan 4, 1-42
Phil Boardman (18:47 min, 4.3 MB)

15. 2. 2015

Boží poslušnost přináší sebezapření
Genesis 6, 9-19
Ivo Vobejda (35:30 min, 8.1 MB)

8. 2. 2015

Nebuď příliš spravedlivý
Kazatel 7, 16-18
Aleš Franc (31:05 min, 7.1 MB)

1. 2. 2015

Vážnost následování
Lukáš 9, 57-62
Ivo Vobejda (27:52 min, 6.4 MB)

25. 1. 2015

Ve jménu Ježíše
Skutky 4, 11-12
Josef Marván (22:44 min, 5.2 MB)

18. 1. 2015

Ale jiní říkali, jsou opilí
Skutky 2, 5-13
Aleš Franc (32:06 min, 7.3 MB)
(videoklip Fantozzi volá šéfovi)

11. 1. 2015

My víme, kdo nás zachránil
Lukáš 24, 13-35
Ivo Vobejda (34:53 min, 8.0 MB)

4. 1. 2015

Věřit Bohu znamená spolehnout se na to, v co doufáme, a být si jist tím, co nevidíme
1 Samuelova 16, 1-13
Ivo Vobejda (32:54 min, 7.6 MB)Archiv 2014

ledenúnorbřezendubenkvětenčerven
červenecsrpenzáříříjenlistopadprosinec


28. 12. 2014

Lidským hněvem spravedlnost Boží neprosadíš
Jakubův 1, 19-20; 2 Královská 6, 8-23
Ivo Vobejda (24:39 min, 5.6 MB)

21. 12. 2014

Posílám vás jako ovce mezi vlky
Matouš 10, 16-18
Aleš Franc (46:41 min, 10.7 MB)

14. 12. 2014

Církev a Izrael
Genesis 12, 1-9  (prezentace – PDF 170 kB)
Aleš Franc (59:41 min, 13.7 MB)

7. 12. 2014

Křesťan a vztah k vládní moci
Římanům 13, 1-7
Aleš Franc (58:10 min, 13.3 MB)

30. 11. 2014

Budete svědky
Matouš 5, 13-16
Josef Marván (22:04 min, 5.1 MB)

23. 11. 2014

Jan 14, 12-14
Ivo Vobejda (43:31 min, 10.0 MB)

16. 11. 2014

Znamení moci kvůli andělům
1 Korintským 11, 2-16
Aleš Franc (53:39 min, 12.3 MB)

9. 11. 2015

Jan 14, 7-11
Ivo Vobejda (kázání se bohužel nepodařilo nahrát)

2. 11. 2014

Jdete do nebe
Jan 13,36 – 14,6 
Ivo Vobejda (37:12 min, 8.5 MB)

26. 10. 2014

Jak Pán Ježíš miloval/miluje své učedníky? Jak ho miluji já?
Jan 13, 18-35
Ivo Vobejda (32:11 min, 7.4 MB)

19. 10. 2014

Ježíš je můj pastýř
Žalm 23 
Josef Marván (26:38 min, 6.1 MB)

12. 10. 2014

Nemoci a uzdravení
Aleš Franc (kázání se bohužel nepodařilo nahrát)

5. 10. 2014

Ježíš – pravý pastýř Izraele
Marek 6, 30-44
Ivo Vobejda (40:26 min, 9.3 MB)

28. 9. 2014

Ukládejte si poklady v nebi
Matouš 6, 1-21
Aleš Franc (25:22 min, 5.7 MB)

21. 9. 2014

Žijeme ze zaslíbení, ne z toho, že všemu rozumíme
Genesis 22, 1-9
Ivo Vobejda (41:17 min, 9.5 MB)

14. 9. 2014

Kdo jsi? Za koho se sám pokládáš?
Jan 1, 19-29
Josef Marván (20:44 min, 4.7 MB)

7. 9. 2014

Co nesnáším versus trpělivé snášení
1 Petrův 2, 18-25
Ivo Vobejda (36:30 min, 8.4 MB)

31. 8. 2014

Jak si zachovat víru pod Božím soudem
Židům 11, 1-6  (prezentace – PDF 100 kB)
Aleš Franc (22:52 min, 5.2 MB)

24. 8. 2014

Ke všem lidem mějte úctu, bratrstvo milujte, Boha se bojte, krále ctěte
1 Petrův 2, 17-18
Ivo Vobejda (40:30 min, 4.6 MB)

17. 8. 2014

Jste svobodni, ale…
1 Petrův 2, 13-16
Ivo Vobejda (34:12 min, 7.8 MB)

10. 8. 2014

Zdržujte se sobeckých vášní
1 Petrův 2, 11-12
Ivo Vobejda (34:27 min, 7.9 MB)

3. 8. 2014

Znamení proroka Jonáše
Matouš 12, 38-42
Ivo Vobejda (39:59 min, 9.2 MB)

27. 7. 2014

JESUS is better — It's OKAY
Philippians 3:17, Philippians 4:8-9
Mike Belt (18:55 min, 4.3 MB)

20. 7. 2014

Smlouva s Gibéoňany
Jozue 9, 1-15
Ivo Vobejda (40:26 min, 9.3 MB)

13. 7. 2014

Odhodit, vytrvat, hledět
Židům 12, 1-4
Ivo Vobejda (29:26 min, 6.7 MB)

6. 7. 2014

Uprostřed vás je živý Bůh
Jozue 3, 9-11
Ivo Vobejda (34:03 min, 7.8 MB)

29. 6. 2014

Náš pohled na Boha
Žalm 50 
Josef Marván (25:37 min, 5.9 MB)

22. 6. 2014

Menašeho hřích a pokání
2 Paralipomenon 33, 1-17
Aleš Franc (35:28 min, 8.1 MB)
(videoklip – 19 MB)

15. 6. 2014

Princip hořčičného zrna
Marek 4, 30-32
Ivo Vobejda (33:21 min, 7.6 MB)

8. 6. 2014

K Hospodinu v soužení jsem volal, on mi odpověděl
Žalmy 120, 1 
Ivo Vobejda (45:45 min, 10.5 MB)

1. 6. 2014

Církev
Phil Boardman (34:37 min, 7.9 MB)

25. 5. 2014

Kdo jsem?
Ivo Vobejda (45:52 min, 10.5 MB)

18. 5. 2014

Jediná jistota?  (obrázek)
Aleš Franc (kázání se bohužel nepodařilo nahrát)

11. 5. 2014

Růst víry v životě věřícího
2 Tesalonickým 1, 1-5
Josef Marván (27:33 min, 6.3 MB)

4. 5. 2014

V koho doufáš v každém čase
Jeremjáš 17, 1-10
Ivo Vobejda (40:40 min, 9.3 MB)

27. 4. 2014

Návrat z první misijní cesty
Skutky 14, 21-28
Ivo Vobejda (55:34 min, 12.7 MB)

20. 4. 2014

V Ikoniu, Lystře a Derbe (2)
Skutky 14, 8-20
Aleš Franc (42:12 min, 9.7 MB)

13. 4. 2014

V Ikoniu, Lystře a Derbe (1)
Skutky 14, 1-7
Ivo Vobejda (43:34 min, 10.0 MB)

6. 4. 2014

O životě Mojžíše
Exodus 33, 1-23
Phil Boardman (nahrávka se nepodařila, ale kázání si můžete přečíst)

30. 3. 2014

Pavel a Barnabáš v Pisidské Antiochii (2)
Skutky 13, 42-52
Ivo Vobejda (48:28 min, 11.1 MB)

23. 3. 2014

Pavel a Barnabáš v Pisidské Antiochii (1)
Skutky 13, 13-41
Ivo Vobejda (53:09 min, 12.2 MB)

16. 3. 2014

Barnabáš a Saul vysláni z Antiochie na Kypr (2)
Skutky 13, 4-12
Ivo Vobejda (55:16 min, 12.7 MB)

9. 3. 2014

Barnabáš a Saul vysláni z Antiochie na Kypr (1)
Skutky 13, 1-3
Aleš Franc (40:25 min, 9.3 MB)

2. 3. 2014

Herodovo pronásledování
Skutky, 12. kapitola 
Ivo Vobejda (45:55 min, 10.5 MB)

23. 2. 2014

Církev v Antiochii
Skutky 11, 19-30
Ivo Vobejda (43:24 min, 9.9 MB)

16. 2. 2014

Petrova obhajoba v Jeruzalémě
Skutky 11, 1-18
Ivo Vobejda (48:06 min, 11 MB)

9. 2. 2014

Křest Kornélia a jeho přátel
Skutky 10, 23-48
Aleš Franc (40:54 min, 9.4 MB)

2. 2. 2014

Petr poslán k pohanům do Cesareje
Skutky 10, 1-23
Ivo Vobejda (43:00 min, 9.8 MB)

26. 1. 2014

O naději
Žalmy 33, 20-22
Phil Boardman (28:25 min, 6.5 MB)

19. 1. 2014

Divy Petrovy
Skutky 9, 32-43  (prezentace – PDF 283 kB)
Ivo Vobejda (50:43 min, 11.6 MB)

12. 1. 2014

Obrácení Saula (2) 
Skutky 9, 20-31  (prezentace)
Ivo Vobejda (38:42 min, 8.9 MB)

5. 1. 2014

Obrácení Saula (1) 
Skutky 9, 1-22  (prezentace)
Ivo Vobejda (49:00 min, 11.2 MB)Archiv 2013

ledenúnorbřezendubenkvětenčerven
červenecsrpenzáříříjenlistopadprosinec


29. 12. 2013

Křest etiopského dvořana
Skutky 8, 26-40  (prezentace – PDF 628 kB)
Ivo Vobejda (51:48 min, 11.9 MB)

22. 12. 2013

První pronásledování církve. Evangelium v městě Samaří
Skutky 8, 1-25
Aleš Franc (35:44 min, 8.2 MB)

15. 12. 2013

Obžaloba Štěpána. Štěpánova řeč před radou. Štěpánova mučednická smrt
Skutky 6,8 až 8,4  (prezentace)
Ivo Vobejda (48:15 min, 11 MB)

8. 12. 2013

Volba sedmi diakonů
Skutky 6, 1-7
Josef Marván (24:49 min, 5.7 MB)

1. 12. 2013

Znamení a divy. Apoštolové před soudem
Skutky 5, 12-42
Ivo Vobejda (40:38 min, 9.3 MB)

24. 11. 2013

Ananiáš a Safira
Skutky 5, 1-11
Ivo Vobejda (44:23 min, 10.2 MB)

17. 11. 2013

Utvrzení církve
Skutky 4, 23-37
Aleš Franc (26:43 min, 6.1 MB)

10. 11. 2013

Petr a Jan před radou
Skutky 4, 5-22
Josef Marván (24:10 min, 5.5 MB)

3. 11. 2013

Uzdravení chromého
Skutky 3,1 až 4,4 
Ivo Vobejda (51:13 min, 11.7 MB)

20. 10. 2013

Vznik církve
Skutky 2, 37-47
Aleš Franc (35:30 min, 8.1 MB)

13. 10. 2013

Petrovo kázání
Skutky 2, 14-37
Josef Marván (21:04 min, 4.8 MB)

6. 10. 2013

Letnice – naplnění Duchem svatým
Skutky 2, 1-13
Ivo Vobejda (46:16 min, 10.6 MB)

29. 9. 2013

Svorní a na modlitbách v Kristu
Skutky, 1. kapitola 
Ivo Vobejda (44:30 min, 10.2 MB)

22. 9. 2013

Doplnění apoštolského kruhu
Skutky 1, 15-26
Aleš Franc (39:25 min, 9.0 MB)

15. 9. 2013

Nanebevstoupení Ježíšovo
Skutky 1, 1-14
Josef Marván (23:06 min, 5.3 MB)

8. 9. 2013

Pravá slabost – pravá moc
1 Korintským 2, 1-5
Ivo Vobejda (32:33 min, 7.5 MB)

1. 9. 2013

Growing up in Christ
(Dorůstání v Krista)
Efezským 4, 1-16
Steve Boardman (30:15 min, 6.9 MB)

25. 8. 2013

Omezení člověka jako cesta k požehnání
Aleš Franc (49:55 min, 11.4 MB)

18. 8. 2013

Slovo o kříži je bláznovstvím ...
1 Korintským 1, 18 
Ivo Vobejda (26:01 min, 6.0 MB)

11. 8. 2013

Naději slož v Hospodina!
Žalmy 27, 14 
Ivo Vobejda (30:41 min, 7.0 MB)

4. 8. 2013

Před Bohem vítězí ten, komu stačí, že může být Boží služebník
Matouš 20, 20-28
Ivo Vobejda (40:23 min, 9.2 MB)

28. 7. 2013

Expectation in our unexpected journey
(Očekávání na naší neočekávané cestě)
Marek 10, 17-27
Mike Belt (17:47 min, 4.1 MB)

21. 7. 2013

Peníze a spasení
Matouš 19, 16-26
Ivo Vobejda (39:34 min, 9.1 MB)

14. 7. 2013

Buďte rozhodní, zachovávejte a čiňte všechno, co je napsáno v Písmu svatém, abyste se od něho neuchýlili napravo ani nalevo
Jozue, 23. kapitola 
Ivo Vobejda (40:04 min, 9.2 MB)

7. 7. 2013

Je-li Bůh s námi, kdo proti nám?
Římanům 8, 31-39
Ivo Vobejda (39:45 min, 9.1 MB; kousek kázání chybí)

30. 6. 2013

Nesení evangelia – životní svědectví
Matouš 10, 11-15
Ivo Vobejda (38:18 min, 8.8 MB)

23. 6. 2013

Ne mocí ani silou, nýbrž mým duchem, praví Hospodin zástupů
Zacharjáš 4, 1-14 (obrázky)
Josef Marván (49:21 min, 11.3 MB)

16. 6. 2013

Spoléhání na Pána ve službě
Matouš 10, 9-10
Ivo Vobejda (25:40 min, 5.9 MB)

9. 6. 2013

LÁSKA
Římanům 5, 5; Marek 7, 21 
Aleš Franc (37:18 min, 8.5 MB)

2. 6. 2013

Vyslání Dvanácti
Matouš 10, 5-8
Ivo Vobejda (38:42 min, 8.9 MB)

26. 5. 2013

Povolání Dvanácti
Matouš 10, 1-4
Ivo Vobejda (38:41 min, 8.9 MB)

19. 5. 2013

Í-Kábod – Je po slávě
1 Samuelova 4, 1-11
Josef Marván (32:02 min, 7.3 MB)

12. 5. 2013

Co jsou to hřivny? (videoklip Youtube)
Matouš 25, 13-30
Aleš Franc (49:21 min, 11.3 MB)

5. 5. 2013

Bůh tě může povzbudit, i když se na tebe řítí celý svět
1 Samuelova 30, 1-20
Ivo Vobejda (32:09 min, 7.4 MB)

28. 4. 2013

Kdo nepřijme Boží království jako dítě, jistě do něho nevejde
Marek 10, 13-16
Ivo Vobejda (29:41 min, 6.8 MB)

21. 4. 2013

Taktika ďábla v boji proti Božím služebníkům
2 Královská 18, 1-8
Aleš Franc (45:11 min, 10.4 MB)

14. 4. 2013

Egypt a země zaslíbená v životě křesťana
Deuteronomium 11, 10-17
Josef Marván (32:42 min, 7.5 MB)

7. 4. 2013

Člověk někdy potřebuje poznat marnost svého snažení
Jan 21, 1-14
Ivo Vobejda (35:49 min, 8.2 MB)

31. 3. 2013 (Velikonoční neděle)

Maličko, a neuzříte mne, a opět maličko, a uzříte mne
Jan 16, 16-23
Ivo Vobejda (43:35 min, 10.0 MB)

24. 3. 2013

Jednota v rozdílnosti
Jakubův 2, 14-26; Římanům 4, 1-12
Aleš Franc (35:05 min, 8.0 MB)

17. 3. 2013

Čistota a nečistota
Marek 7, 14-23
Ivo Vobejda (35:10 min, 8.1 MB)

10. 3. 2013

Jho, břemeno a kříž
Matouš 11, 28-30; Lukáš 9, 23 
Josef Marván (42:18 min, 9.7 MB)

3. 3. 2013

Kain a Ábel 4 
Genesis 4, 10-26
Ivo Vobejda (29:19 min, 6.7 MB)

24. 2. 2013

Kain a Ábel 3 
Genesis 4, 6-10
Ivo Vobejda (39:14 min, 9.0 MB)

17. 2. 2013

Kain a Ábel 2 
Genesis 4, 1-8
Ivo Vobejda (32:50 min, 7.5 MB)

10. 2. 2013

Podobenství o deseti družičkách
Matouš 25, 1-13
Josef Marván (35:57 min, 8.2 MB)

3. 2. 2013

Kain a Ábel 1 
Genesis 4, 1-8
Ivo Vobejda (28:16 min, 6.5 MB)

27. 1. 2013

Zbij mne!
1 Královská 20, 35-43
Aleš Franc (42:15 min, 9.7 MB)

20. 1. 2013

O naději
Římanům 8, 24-25
Josef Marván (20:52 min, 4.8 MB)

13. 1. 2013

Všechno má svůj čas
Kazatel 3, 1-8
Ivo Vobejda (42:10 min, 9.7 MB)

6. 1. 2013

David a Goliáš
1 Samuelova, 17. kapitola 
Ivo Vobejda (40:17 min, 9.2 MB)

 


Archiv 2012

Archiv 2011

Archiv 2010

Archiv 2009