Wesleyánská církev

Archiv kázání

Archiv 2023Archiv 2022Archiv 2021

Archiv 2020 — 2017      2016 — 2013      2012 — 2009Archiv 2024


7. 4. 2024

Hospodin je můj pastýř
Žalm 23
Aleš Franc (23:51 min, 5.5 MB)

31. 3. 2024

Dokonalost kříže
Ivo Vobejda (46:37 min, 10.7 MB)

24. 3. 2024

Liberální teologie
Koloským 2, 8
Radim Bohdálek (36:56 min, 8.5 MB)

17. 3. 2024

Chesed
Rút 1, 8-18
Ivo Vobejda (40:34 min, 9.3 MB)

10. 3. 2024

Lépe je nést pohanu s Božím lidem než žít dočasně příjemně v hříchu
Židům 11, 24-25
Aleš Franc (37:06 min, 8.5 MB)

3. 3. 2024

Pán Bůh kraluje
Rút 1, 1-14
Ivo Vobejda (36:57 min, 8.5 MB)

25. 2. 2024

Autorita Písma svatého
Matouš 4, 1-11
Radim Bohdálek (41:23 min, 9.5 MB)

18. 2. 2024

Slibem nezarmoutíš
Matouš 21, 28-32
Aleš Franc (33:45 min, 7.7 MB)

11. 2. 2024

Ještě nikdo nic neví, už to tu je
Žalm 72
Ivo Vobejda (39:47 min, 9.1 MB)

4. 2. 2024

Vyzvobození zpívají
Exodus 15, 1
Skutky 16, 25
Ivo Vobejda (26:57 min, 6.2 MB)

28. 1. 2024

Není dobré býti člověku samotnému
Genesis 2, 18
Leviticus, 15. kapitola
Aleš Franc (35:18 min, 8.1 MB)

21. 1. 2024

Opravdu manželství pro všechny?
Genesis 1, 27
Radim Bohdálek (40:50 min, 9.3 MB)

14. 1. 2024

Duchovní boj
Efezským 6, 12
Jaroslav Kernal (32:34 min, 7.5 MB)

7. 1. 2024

Mlčící Bůh
1 Královská 19, 8-18
Žalmy 28, 1
Ivo Vobejda (47:06 min, 10.8 MB)Archiv 2023

ledenúnorbřezendubenkvětenčerven
červenecsrpenzáříříjenlistopadprosinec


31. 12. 2023

Kdybych se chtěl líbit lidem, nebyl bych služebníkem Kristovým
Galatským 1, 10
Aleš Franc (28:46 min, 6.6 MB)

23. 12. 2023

Dva svědci víry
Lukáš 2, 25-38
Ivo Vobejda (38:07 min, 8.7 MB)

17. 12. 2023

Všichni věřící pak byli pospolu a měli všechno společné
Skutky 2, 41-47
Radim Bohdálek (40:18 min, 9.2 MB)

10. 12. 2023

Cesta, která nesměřuje k smrti
Přísloví 12, 22-28
Ivo Vobejda (49:39 min, 11.4 MB)

3. 12. 2023

Zázrak v Tesalonice
1 Tesalonickým 1, 1-10
Ivo Vobejda (44:44 min, 10.2 MB)

26. 11. 2023

Lepší je shovívavý než bohatýr
Přísloví 16, 32
Aleš Franc (27:42 min, 6.3 MB)

19. 11. 2023

Zázrak nového narození
Jan 3, 1-12
Radim Bohdálek (41:35 min, 9.5 MB)

12. 11. 2023

Šalamounovo selhání
1 Královská 11, 1-13
Ivo Vobejda (47:33 min, 10.9 MB)

5. 11. 2023

Radost z návratu
Lukáš 15, 11-24
Ivo Vobejda (37:34 min, 8.6 MB)

29. 10. 2023

Poznání nadýmá
1 Korintským 8, 1
Aleš Franc (30:42 min, 7.0 MB)

22. 10. 2023

Duchem choďte, a žádosti těla nevykonáte
Galatským 5, 16
Aleš Franc (18:56 min, 4.3 MB)
ilustrační video: Dobrometr (Youtube)

15. 10. 2023

Tělo Kristovo
1 Korintským 12, 27
Ivo Vobejda (36:53 min, 8.4 MB)

8. 10. 2023

...neboť všichni zhřešili a chybí jim Boží sláva
Římanům 3, 23
Radim Bohdálek (45:00 min, 10.3 MB)

1. 10. 2023

Jákob – Izrael
Genesis, 25.-37. kapitola
Ivo Vobejda (50:33 min, 11.6 MB)

24. 9. 2023

Proklet buď Kenán!
Genesis 9, 25
Aleš Franc (36:07 min, 8.3 MB)

17. 9. 2023

Podobenství o pozvání na svatební hostinu a o svatebních šatech
Matouš 22, 1-14
Ivo Vobejda (47:42 min, 10.9 MB)

10. 9. 2023

Je pro muže lépe, když žije bez ženy
1 Korintským 7, 1
Aleš Franc (23:29 min, 5.4 MB)

3. 9. 2023

O kmeni a ratolestech
Jan 15, 1-11
Ivo Vobejda (46:05 min, 10.5 MB)

27. 8. 2023

Změna smýšlení není vždy pokání
Žalm 131, 1-3
Aleš Franc (39:32 min, 9.1 MB)

20. 8. 2023

Odkud zlo?
Genesis 3, 1-13
Ivo Vobejda (45:54 min, 10.5 MB)

13. 8. 2023

Duch smilství v blud uvodí
Ozeáš 4, 12
Aleš Franc (31:04 min, 7.1 MB)

6. 8. 2023

Život věčný
Jan 17, 1-8
Ivo Vobejda (36:49 min, 8.4 MB)

30. 7. 2023

Není pod nebem jiného jména
Skutky 4, 12
Ivo Vobejda (36:48 min, 8.4 MB)

23. 7. 2023

Může zlé potěšit?
Ezechiel 14, 21-23
Ivo Vobejda (39:51 min, 9.1 MB)

16. 7. 2023

Podobenství o rozsévači
Lukáš 8, 5-18
Aleš Franc (35:46 min, 8.2 MB)

9. 7. 2023

Stavět, bojovat, nést pro věčnost
Lukáš 14, 25-35
Ivo Vobejda (44:37 min, 10.2 MB)

2. 7. 2023

Ospravedlnění ze skutků
List Jakubův 2, 20-24
Aleš Franc (35:53 min, 8.2 MB)

25. 6. 2023

Na základě apoštolů a proroků
Efezským 2, 19-22
Aleš Franc (48:19 min, 11.1 MB)

18. 6. 2023

Neúspěch – brána ke Kristu
Lukáš 5, 1-11
Ivo Vobejda (43:27 min, 9.9 MB)

11. 6. 2023

Rozvod, smilstvo, cizoložství
Matouš 5, 27-32
Aleš Franc (38:50 min, 8.9 MB)

4. 6. 2023

Zemdlenému dává sílu…
1 Královská 19, 1-18
Izajáš 40, 25-31
Ivo Vobejda (45:54 min, 10.5 MB)

28. 5. 2023

Letnice
Jóel 3, 1-4
Aleš Franc (32:56 min, 7.5 MB)

21. 5. 2023

Nová nabídka života
Jan 8, 1-11
Ivo Vobejda (34:07 min, 7.8 MB)

14. 5. 2023

Otevřel mi oči
Jan 9, 30
Ivo Vobejda (48:00 min, 11.0 MB)

7. 5. 2023

My kážeme Krista ukřižovaného
1 Korintským 1, 22-24
Aleš Franc (31:25 min, 7.2 MB)

30. 4. 2023

Křížem proti herezi
Galatským 5, 24
Aleš Franc (49:25 min, 11.3 MB)

23. 4. 2023

Jsme-li nevěrní, on zůstává věrný
2 Timoteovi 2, 13
Ivo Vobejda (39:45 min, 9.1 MB)

16. 4. 2023

Dar rozlišování duchů
1 Korintským 12, 8-10
Aleš Franc (40:09 min, 9.2 MB)
ilustrační obrázky

9. 4. 2023

Přátelé kříže
Filipským 3, 18
Ivo Vobejda (54:55 min, 12.6 MB)

2. 4. 2023

Srdce člověka
Matouš 21, 1-9
Jeremjáš 17, 9
Ivo Vobejda (36:13 min, 8.5 MB)

26. 3. 2023

Hle, ďábel si vyžádal…
Jób 1, 8-11
Aleš Franc (41:03 min, 9.4 MB)

19. 3. 2023

Zkoušky víry
List Jakubův 1, 2-3; 12-13
Ivo Vobejda (37:40 min, 8.6 MB)

12. 3. 2023

Znamení šelmy
Zjevení 13, 11-16
Aleš Franc (49:08 min, 11.2 MB)

5. 3. 2023

Země oplývající mlékem a medem
Jeremjáš 11, 1-11
Exodus 3, 15-17
Ivo Vobejda (35:45 min, 8.2 MB)

26. 2. 2023

Jako pták vyplašený z hnízda je muž, který prchá ze svého místa
Přísloví 27, 8
Aleš Franc (42:06 min, 9.6 MB)
ilustrační video 1video 2

19. 2. 2023

V Boží dlani
Žalm 139, 1-18 + 23-24
Ivo Vobejda (34:16 min, 7.8 MB)
ilustrační obrázek

12. 2. 2023

O vyhánění démonů
Skutky 16, 16-18
Aleš Franc (31:45 min, 7.3 MB)

5. 2. 2023

Daň císaři – Boží Bohu
Lukáš 20, 20-26
Ivo Vobejda (45:14 min, 10.4 MB)

29. 1. 2023

Církev na skále (reparát)
Matouš 16, 13-23
Aleš Franc (36:43 min, 8.4 MB)
prezentaceilustrační video

22. 1. 2023

Neočekávané se stává skutečností
Izajáš 66, 1-15
Ivo Vobejda (41:43 min, 9.6 MB)

8. 1. 2023

Nic nového pod sluncem?
Kazatel 1, 5-10
Ivo Vobejda (42:28 min, 9.7 MB)

1. 1. 2023

Jako muže a ženu je stvořil
Genesis 1, 27
Aleš Franc (52:51 min, 12.1 MB)Archiv 2022

ledenúnorbřezendubenkvětenčerven
červenecsrpenzáříříjenlistopadprosinec


25. 12. 2022

Zkoumejte, zda žijete z víry
2 Korintským 13, 1-13
Ivo Vobejda (37:27 min, 8.6 MB)

18. 12. 2022

Jen tehdy, když jsem sláb, jsem silný v Kristu
2 Korintským 12, 1-13
Ivo Vobejda (48:14 min, 11.0 MB)

11. 12. 2022

Mám-li se chlubit, pochlubím se svou slabostí
2 Korintským 11, 16-31
Ivo Vobejda (38:35 min, 8.8 MB)

4. 12. 2022

Být prorockým hlasem společnosti
Daniel 4, 17-25
Aleš Franc (37:33 min, 8.6 MB)

27. 11. 2022

Poslušnost před Bohem – záruka vítězství
1 Královská 11, 29-40
Ivo Vobejda (41:11 min, 9.4 MB)

20. 11. 2022

Jak rozumět knize Zjevení
Aleš Franc (52:21 min, 12.3 MB)
prezentace

13. 11. 2022

V radosti i utrpení stále s Boží chválou v srdci
Skutky 16, 11-34
Ivo Vobejda (38:03 min, 8.7 MB)

6. 11. 2022

Návštěva z Těšína
(62:05 min, 14.2 MB)

30. 10. 2022

Jako zloděj v noci
1 Tesalonickým 5, 2-11
Aleš Franc (46:32 min, 10.7 MB)
video 1video 2

23. 10. 2022

Nezbytnost a role lásky v životě křesťana
Římanům 8, 28
Josef Marván (17:21 min, 4.0 MB)

16. 10. 2022

Bůh bude bojovat za nás
Deuteronomium 1, 1-8; 19-42
Ivo Vobejda (50:24 min, 11.5 MB)

9. 10. 2022

Co Bible (ne)říká o homosexualitě
Václav Chůchal (80:49 min, 18.5 MB)
prezentace

2. 10. 2022

Bůh uprostřed nás
Exodus 33, 1-17 + 34, 6-11
Ivo Vobejda (35:27 min, 8.1 MB)

25. 9. 2022

Dar dávání
Římanům 12, 8
Aleš Franc (46:33 min, 10.7 MB)
ilustrační obrázek

18. 9. 2022

Až potud nám pomáhal Hospodin
1 Samuelova 7, 2-17
Ivo Vobejda (40:33 min, 9.3 MB)

11. 9. 2022

Lišky mají doupata a ptáci hnízda, ale Syn člověka nemá, kde by hlavu složil
Aleš Franc (31:58 min, 7.3 MB)
ilustrační obrázek

4. 9. 2022

Máš mé Slovo
Ivo Vobejda (46:16 min, 10.6 MB)

28. 8. 2022

O Boží vševědoucnosti a lidské volbě
Římanům 9, 10-
Aleš Franc (40:26 min, 9.3 MB)
ilustrační obrázek

21. 8. 2022

Dar moudrosti
List Jakubův 1, 5-7
Aleš Franc (38:37 min, 8.8 MB)
ilustrační video – Johny English (3:14 až 5:56)

14. 8. 2022

Nevedeme svůj boj proti politikům
Efezským 6, 12
Aleš Franc (40:24 min, 9.2 MB)

7. 8. 2022

Příkladnost Abrahama
Ivo Vobejda (28:19 min, 6.5 MB)

31. 7. 2022

Pod duhovou vlajkou nezvítězíš
Římanům 1, 18-32
Aleš Franc (52:29 min, 12 MB)

24. 7. 2022

Živá voda
Josef Marván (13:17 min, 3.0 MB)

17. 7. 2022

Rosteme duchovně v Pánu Ježíši Kristu
2 Tesalonickým 1, 3
Ivo Vobejda (48:05 min, 11 MB)

10. 7. 2022

Cena za vlastnění Krista
Matouš 13, 44-46
Ivo Vobejda (48:07 min, 11 MB)

3. 7. 2022

Dar víry
1 Korintským 12, 8
Aleš Franc (18:39 min, 4.3 MB)
ilustrační video – DIVE Mr Bean! (1:18 až 4:55 min)

26. 6. 2022

Každá životní situace je jedinečná
2 Samuelova 5, 17-25
Ivo Vobejda (40:32 min, 9.3 MB)

19. 6. 2022

Stát pevně v Pánu
Filipským 4, 1-9
Josef Marván (18:12 min, 4.2 MB)

5. 6. 2022

Dar proroctví
1 Korintským 14, 3
Aleš Franc (48:18 min, 11.1 MB)

29. 5. 2022

Odpověď na lásku
2 Samuelova 22, 1-8
Ivo Vobejda (35:53 min, 8.2 MB)

22. 5. 2022

Ještě čtyři měsíce
Jan 4, 35
Josef Marván (16:15 min, 3.7 MB

15. 5. 2022

Dar jazyků
1 Korintským, 14. kapitola
Aleš Franc (48:00 min, 11.0 MB)
ilustrační video – Tongue fight

8. 5. 2022

Sedm slov z kříže
Žalm 22
Pavel Burai (11:16 min, 2.8 MB)

1. 5. 2022

Pokoj v bouři
Josef Marván (16:03 min, 3.7 MB)

24. 4. 2022

Boží dílo je nenapodobitelné
2 Korintským 4, 6-18
Ivo Vobejda (47:15 min, 10.8 MB)
Omluvte prosím zhoršenou kvalitu záznamu.

17. 4. 2022

Živý Pán je s námi – vždycky
Jan 21, 1-14
Ivo Vobejda (35:37 min, 8.2 MB)

10. 4. 2022

Duchovní dary – úvod
Marek 16, 16-18
Aleš Franc (47:33 min, 10.9 MB)

3. 4. 2022

Ti, kdo chodí s pánem Ježíšem
Skutky 4, 1-23
Ivo Vobejda (51:51 min, 11.9 MB)

27. 3. 2022

Okopávání a hnojení
Lukáš 13, 6-9
Josef Marván (19:22 min, 4.4 MB)

20. 3. 2022

Velká zodpovědnost Božích dětí
Matouš 18, 23-35
Ivo Vobejda (43:59 min, 10.1 MB)

13. 3. 2022

Desatero pro diskusi v církvi
Aleš Franc (36:23 min, 8.3 MB)

6. 3. 2022

Boží vyslanci
Josef Marván (25:05 min, 5.7 MB)

27. 2. 2022

Boží jednání, když člověk ve službě nezvládá
1 Královská, 19. kapitola
Ivo Vobejda (43:56 min, 10.1 MB)

20. 2. 2022

Co chceš, abych ti učinil?
Lukáš 18, 35-43
Ivo Vobejda (33:17 min, 7.6 MB)

13. 2. 2022

Večeře Páně
1 Korintským 11, 20-34
Aleš Franc (43:02 min, 9.9 MB)

6. 2. 2022

Debora a Bárak
Soudců, kapitola 4-5
Josef Marván (18:50 min, 4.3 MB)

30. 1. 2022

Boží jednání, když člověk ve službě nezvládá
1 Královská, 19. kapitola
Ivo Vobejda (43:56 min, 10.1 MB)

23. 1. 2022

Co by mělo být samozřejmé…?
Lukáš 17, 7-10
Ivo Vobejda (37:43 min, 8.6 MB)

16. 1. 2022

Obyčejný člověk a milostivý Bůh
Genesis 19, 27-29
Ivo Vobejda (40:19 min, 9.2 MB)

9. 1. 2022

Jak nesejít z cesty
Aleš Franc (35:01 min, 8.0 MB)

2. 1. 2022

Davidův hřích
2 Samuelova 11, 1-17
Aleš Franc (36:58 min, 8.5 MB)Archiv 2021

ledenúnorbřezendubenkvětenčerven
červenecsrpenzáříříjenlistopadprosinec


26. 12. 2021

Proč právě Betlém…
Matouš 2, 1-6
Ivo Vobejda (30:19 min, 6.9 MB)

19. 12. 2021

Narodil se Spasitel, Kristus pán
Lukáš 2, 8-14; Lukáš 4, 16-21
Josef Marván (23:50 min, 5.5 MB)

12. 12. 2021

Vcházení do Božího odpočinutí bez pochybností
Židům 4, 1-16
Ivo Vobejda (50:58 min, 11.7 MB)

5. 12. 2021

Tu přišel Ezau z pole znavený
Genesis 25, 29
Aleš Franc (23:37 min, 5.4 MB)

28. 11. 2021

Ne velká víra v Pána Boha, ale víra ve velkého Pána Boha
Marek 9, 14-29
Ivo Vobejda (41:01 min, 9.4 MB)

21. 11. 2021

Gedeon
1 Královská, 6.–8. kapitola
Josef Marván (25:39 min, 5.9 MB)

14. 11. 2021

Menaše, král judský
2 Královská 20-21
Aleš Franc (25:43 min, 5.9 MB)

7. 11. 2021

Být v Boží blízkosti
Exodus 19, 1-8
Ivo Vobejda (44:47 min, 10.3 MB)
(omluvte prosím sniženou kvalitu záznamu)

31. 10. 2021

Pravá radost
Lukáš 10, 1-20
Ivo Vobejda (35:24 min, 8.1 MB)

24. 10. 2021

Bůh mstitel
Žalm 94
Josef Marván (20:32 min, 4.7 MB)

17. 10. 2021

Vedení v církvi
1 Timoteovi 3, 1-7
Aleš Franc (38:09 min, 8.7 MB)

10. 10. 2021

Utrpení a velikost
Marek 9, 33-37
Ivo Vobejda (32:55 min, 7.5 MB)

3. 10. 2021

Můj poklad
Matouš 6, 19-21
Ivo Vobejda (28:48 min, 6.6 MB)

26. 9. 2021

Předpověď utrpení Pána Ježíše Krista
Matouš 16, 21-23
Ivo Vobejda (40:21 min, 9.2 MB)

19. 9. 2021

Rachab
Židům 11, 31
Jakubův 2, 25
Josef Marván (17:51 min, 4.1 MB)

12. 9. 2021

Kříž
Matouš 10, 38
Aleš Franc (35:04 min, 8.0 MB)

5. 9. 2021

Eliáš a sucho
1 Královská 18, 17-18
Ivo Vobejda (23:10 min, 5.3 MB)

29. 8. 2021

Vy jste sůl země
Matouš 5, 13
Aleš Franc (43:26 min, 9.9 MB)

22. 8. 2021

Dobytí Jericha
Židům 11, 30
Josef Marván (15:34 min, 3.6 MB)

15. 8. 2021

Hledej Hospodina, hledej dobro, ne zlo
Ámos 7, 10-17
Ivo Vobejda (37:14 min, 8.5 MB)

8. 8. 2021

Blahoslavení, kdo neviděli a uvěřili
Jan 4, 43-54
Ivo Vobejda (36:05 min, 8.3 MB)

1. 8. 2021

V nouzi nejvyšší Boží pomoc nejbližší
2 Samuelova 15, 19-37
Ivo Vobejda (30:51 min, 7.1 MB)

25. 7. 2021

Jak se připravit na pronásledování
2 Timoteovi 3, 10-13
Aleš Franc (52:37 min, 12 MB)

18. 7. 2021

Vím, že jsi blízko
Jozue 1, 1-9
Ivo Vobejda (25:03 min, 5.7 MB)

11. 7. 2021

Přechod Rudého moře
Židům 11, 29
Josef Marván (17:23 min, 4.0 MB)

4. 7. 2021

Boží "metr"
Lukáš 12, 35-48
Ivo Vobejda (35:47 min, 8.2 MB)

27. 6. 2021

Buď vůle Tvá
Matouš 6, 10
Ivo Vobejda (27:24 min, 6.3 MB)

20. 6. 2021

Nazývejte věci pravým jménem
Efezským 5, 11
Aleš Franc (50:09 min, 11.5 MB)

13. 6. 2021

Poslušné svědectví
Žalmy 145, 10-13
Ivo Vobejda (32:15 min, 7.4 MB)

6. 6. 2021

Proč Bůh nevyslýchá modlitby
Aleš Franc (35:57 min, 8.2 MB)
ilustrační video

30. 5. 2021

Cesta následování
Matouš 16, 24-26
Ivo Vobejda (30:57 min, 7.1 MB)

23. 5. 2021

LETNICE
Josef Marván (18:25 min, 4.2 MB)

16. 5. 2021

Pojď za mnou
Lukáš 5, 27-28
Ivo Vobejda (29:38 min, 6.8 MB)

9. 5. 2021

Ježíš, ne Cézar
Lukáš 1, 33
Aleš Franc (22:58 min, 5.3 MB)

2. 5. 2021

DOBROTA
Marek 10, 17-22
Ivo Vobejda (36:49 min, 8.4 MB)

25. 4. 2021

Mojžíš 2
Židům 11, 24-28
Josef Marván (17:03 min, 3.9 MB)

18. 4. 2021

LASKAVOST
Ivo Vobejda (37:45 min, 8.6 MB)

11. 4. 2021

O smilstvu a cizoložství
Daniel 12, 8-10
Aleš Franc (37:42 min, 8.6 MB)

4. 4. 2021

Bůh silný a živý uprostřed nás
Jozue 3, 9-11
Ivo Vobejda (33:49 min, 7.7 MB)

28. 3. 2021

Mojžíš 1
Židům 11, 24-28
Josef Marván (22:58 min, 5.3 MB)

21. 3. 2021

TRPĚLIVOST
Žalm 119, 71-72
Skutky 16, 16-25
Ivo Vobejda (37:11 min, 8.5 MB)

14. 3. 2021

Jak získat pokoj
Jan 14, 27
Aleš Franc (29:32 min, Youtube video)

7. 3. 2021

LÁSKA
Římanům 8, 31-39
Ivo Vobejda (36:27 min, 8.3 MB)

28. 2. 2021

Radujte se!
Žalm 97
Josef Marván (17:23 min, 4.0 MB)

21. 2. 2021

PŮST
Ivo Vobejda (47:52 min, 11.0 MB)
prezentace (PDF soubor 350 kB)

14. 2. 2021

Kdo však snese den Jeho příchodu?
Malachiáš 3, 2
Aleš Franc (29:39 min, Youtube video)

7. 2. 2021

Rodiče a děti
1 Korintským 13, 9-13
Efezským 6, 1-4
Ivo Vobejda (42:42 min, 9.8 MB)

31. 1. 2021

Nezaleknout se rozkazu krále
Židům 11, 23
Josef Marván (17:12 min, 3.9 MB)

24. 1. 2021

Až ti Bůh řekne, kdo jsi, tehdy pochopíš, co můžeš dělat
Ámos 7, 10-17
Ivo Vobejda (33:58 min, 7.8 MB)

17. 1. 2021

Pane, nemám nikoho
Jan 5, 2-8
Aleš Franc (25:26 min, Youtube video)

10. 1. 2021

Žádný bůh se nezasadil o svůj lid – jen Hospodin
Izajáš 64, 1-7 + 66, 5-8
Ivo Vobejda (34:34 min, 7.9 MB)

3. 1. 2021

Přestaňte už s člověkem
Izajáš 2,20 – 3,3
Aleš Franc (30:00 min, Youtube video)

 


Archiv 2020

Archiv 2019

Archiv 2018

Archiv 2017

Archiv 2016

Archiv 2015

Archiv 2014

Archiv 2013

Archiv 2012

Archiv 2011

Archiv 2010

Archiv 2009