Wesleyánská církev

Archiv kázání 2012—2009
23. duben 2018


Archiv 2012  —  2011  —  2010  —  2009Archiv 2012

ledenúnorbřezendubenkvětenčerven
červenecsrpenzáříříjenlistopadprosinec


23. 12. 2012

Zvěst o radosti
Lukáš 2, 4-14
Josef Marván (16:31 min, 3.8 MB)

16. 12. 2012

David u Saulova dvora
1 Samuelova 16, 14-23
Ivo Vobejda (45:15 min, 10.3 MB)

9. 12. 2012

Zachovám tě i já v hodině zkoušky
Matouš 24, 24; Zjevení 3, 10 
Aleš Franc (39:20 min, 9.0 MB)

2. 12. 2012

Pomazání Davida za krále
1 Samuelova 16, 1-13
Ivo Vobejda (43:57 min, 10.1 MB)

25. 11. 2012

Olovnice a kyvadlo
Ámos 7, 7-8
Aleš Franc (23:17 min, 5.3 MB)

18. 11. 2012

Soud v Božím domě
1 Petrův 4, 17 
Josef Marván (26:43 min, 6.1 MB)

11. 11. 2012

Buď rozhodný a udatný, já jsem s tebou
Jozue 1, 1-9
Ivo Vobejda (41:03 min, 9.4 MB)

4. 11. 2012

Bláznovství kříže
1 Korintským 1, 18-25
Ivo Vobejda (38:22 min, 8.8 MB)

28. 10. 2012

Odpočinutí sedmého dne
Genesis 2, 2-3
Josef Marván (18:45 min, 4.3 MB)

21. 10. 2012

Právo a spravedlnost
Žalmy 97, 2 
Aleš Franc (55:48 min, 12.8 MB)

14. 10. 2012

Podobenství o zlých vinařích
Matouš 21, 33-46
Ivo Vobejda (44:52 min, 10.3 MB)

7. 10. 2012

Podobenství o dvou synech
Matouš 21, 28-32
Ivo Vobejda (31:28 min, 7.2 MB)

30. 9. 2012

Otázka pravomoci
Matouš 21, 23-27
Ivo Vobejda (42:41 min, 9.8 MB)

23. 9. 2012

David a Abšalóm
2 Samuelova, 15. kapitola 
Ivo Vobejda (37:47 min, 8.6 MB)

16. 9. 2012

Nakloňte ucho a pojďte ke mně, slyšte a budete živi!
Izajáš 55, 1-3
Josef Marván (16:46 min, 3.8 MB)

9. 9. 2012

Jak se finančně zabezpečit na dobu přicházející krize
Matouš 6, 19-21
Aleš Franc (44:52 min, 10.2 MB)

2. 9. 2012

Petrovo proměnění pro službu pohanům
Skutky 10, 1-48
Ivo Vobejda (36:07 min, 8.3 MB)

26. 8. 2012

Každý, kdo se ke mně přizná před lidmi, k tomu se i já přiznám před svým Otcem v nebi
Matouš 10, 32-33
Ivo Vobejda (39:19 min, 9.0 MB)

19. 8. 2012

Probuzení
Žalm 115 
Marek Fajfr (25:08 min, 5.8 MB)

12. 8. 2012

Ježíš a cizoložnice
Jan 8, 1-11
Ivo Vobejda (23:44 min, 5.4 MB)

5. 8. 2012

Samson (část 2)
Soudců, 14.–16. kapitola 
Ivo Vobejda (44:32 min, 10.1 MB)

29. 7. 2012

Strongholds
2 Korintským 10, 3-5  (prezentace)
Mike Belt (19:58 min, 9.1 MB)

15. 7. 2012

Ovoce Ducha Svatého
Izajáš 5, 1-7
Aleš Franc (63:45 min, 14.5 MB)

8. 7. 2012

Samson (část 1)
Soudců, 13.–16. kapitola 
Ivo Vobejda (26:43 min, 6.1 MB)

1. 7. 2012

Ne mocí ani silou, nýbrž mým duchem, praví Hospodin zástupů
Zacharjáš 4, 5-7
Ivo Vobejda (41:16 min, 9.4 MB)

24. 6. 2012

Ať se vaše srdce nechvěje
Jan 14, 1-4
Josef Marván (19:51 min, 4.5 MB)

17. 6. 2012

S člověkem, který poslouchá Boha, je radost žít
Lukáš 12, 35-48
Ivo Vobejda (35:31 min, 8.2 MB)

10. 6. 2012

Hranice ekumenismu
Skutky 8, 5-24
Aleš Franc (38:17 min, 8.8 MB)

3. 6. 2012

Uzdravení malomocných
Lukáš 17, 11-19
Ivo Vobejda (32:58 min, 7.5 MB)

27. 5. 2012

Sloužit Pánu – to je potěšení, to není otročina. Posloucháme Ho, protože Ho milujeme
Lukáš 17, 7-10
Ivo Vobejda (33:34 min, 7.7 MB)

20. 5. 2012

Dám ti klíče království nebeského
Matouš 16, 19 
Ivo Vobejda (35:09 min, 8.0 MB)

13. 5. 2012

Vzpoura v Božím lidu
Josef Marván (43:48 min, 10.0 MB)

6. 5. 2012

Utrpení, trápení, soužení
Žalm 73 
Aleš Franc (33:51 min, 7.8 MB)

29. 4. 2012

Za koho mne pokládáte vy?
Matouš 16, 13-19
Ivo Vobejda (42:15 min, 9.7 MB)

22. 4. 2012

Komu odpustíte hříchy, tomu jsou odpuštěny, komu je zadržíte, tomu jsou zadrženy
Jan 20, 23 
Ivo Vobejda (30:57 min, 7.1 MB)

15. 4. 2012

Když zvěstujeme evangelium, zvěstujeme ukřižovaného a vzkříšeného Krista
Jan 20, 19-22
Ivo Vobejda (39:48 min, 9.1 MB)

8. 4. 2012 (Velikonoční neděle)

Ježíš je živý Bůh!
Jan 20, 1-18
Ivo Vobejda (37:11 min, 8.5 MB)

6. 4. 2012 (Velký pátek)

Může člověk nahlédnout do Božího srdce?
1 Samuelova 2, 3; Židům 4, 13  (prezentace)
Ivo Vobejda (38:35 min, 8.8 MB)

1. 4. 2012

Naší chloubou je Kristus
Jeremjáš 9, 22-23
Josef Marván (25:34 min, 5.9 MB)

25. 3. 2012

Naděje v našem životě není dána tím, co prožíváme, ale tím, jak a čemu věříme
1 Petrův 1, 1-2
Ivo Vobejda (38:42 min, 8.9 MB)

18. 3. 2012

O Hospodinově milosrdenství chci zpívat věčně, svými ústy v známost uvádět tvou věrnost po všechna pokolení
Žalm 89, 2 
Ivo Vobejda (33:03 min, 7.6 MB)

11. 3. 2012

Pozvání na večeři
Lukáš 14, 16-22
Aleš Franc (23:27 min, 5.4 MB)

4. 3. 2012

Když se věci řeší v lásce, tak se dojde nejdál
Skutky 15, 1-26
Ivo (34:03 min, 7.8 MB)

26. 2. 2012

Neboť kde jsou dva nebo tři shromážděni ve jménu mém, tam jsem já uprostřed nich
Matouš 18, 15-20
Josef Marván (28:28 min, 6.5 MB)

19. 2. 2012

Nevěřící Tomáš?
Jan 20, 24-29
Ivo Vobejda (36:36 min, 8.4 MB)

12. 2. 2012

Rodina — základ církve
Koloským 3, 17-21
Aleš Franc (40:33 min, 9.3 MB)

29. 1. 2012

Jóšafat
2 Paralipomenon, 17.–21. kapitola
Josef Marván (33:16 min, 7.6 MB; asi půl minuty záznamu chybí)

22. 1. 2012

Křesťan je člověk, který se přestal bát
Marek 5, 21-24 + 35-43
Ivo Vobejda (39:07 min, 9.0 MB)

15. 1. 2012

Každý, kdo věří, prožívá v milosti, že víra v Ježíše Krista není marná ani zbytečná
Marek 5, 21-34
Ivo Vobejda (34:25 min, 7.9 MB)

8. 1. 2012

Co čekáš od Boha? A co on, čeká něco od tebe?
Žalmy 143, 8-10
Ivo Vobejda (38:34 min, 8.8 MB)Archiv 2011

ledenúnorbřezendubenkvětenčerven
červenecsrpenzáříříjenlistopadprosinec


25. 12. 2011

Mudrci přinesli Králi králů do Betléma dary. Co přinášíme Pánu dnes?
Matouš 2, 1-11
Ivo Vobejda (32:52 min, 7.5 MB)

18. 12. 2011

Bohoslužba
Lukáš 17, 7-10
Aleš Franc (31:56 min, 7.3 MB)

11. 12. 2011

Poslušnost Krista přináší novou kvalitu do života
Jan 2, 1-11
Ivo Vobejda (34:40 min, 7.9 MB)

4. 12. 2011

Chci jít za Tebou!…?
Lukáš 12, 13-21
Ivo Vobejda (46:58 min, 10.7 MB)

27. 11. 2011

Zde jsem, pošli mě
Izajáš, 6. kapitola 
Aleš Franc (38:16 min, 8.8 MB)

20. 11. 2011

Soudců, 7. kapitola 
Ivo Vobejda (41:30 min, 9.5 MB)

13. 11. 2011

Vysvobození vždy závisí na Hospodinu, ale Bůh hledá u člověka bezpodmínečnou poslušnost, ochotu splnit uložený úkol
Soudců, 6. kapitola 
Ivo Vobejda (nahrávka se nepodařila, ale kázání si můžete přečíst)

6. 11. 2011

Bez přestání se modlete
1 Tesalonickým 5, 16-18
Ivo Vobejda (43:08 min, 9.9 MB)

30. 10. 2011

Stálá radost, vděčnost vždy a za všechno — je to vůbec možné?
1 Tesalonickým 5, 16-18
Ivo Vobejda (36:28 min, 8.3 MB)

23. 10. 2011

Poslední soud
Židům 6, 2 
Josef Marván (30:39 min, 7.0 MB)

16. 10. 2011

Vzkříšení z mrtvých
Židům 6, 2  (prezentace)
Aleš Franc (50:38 min, 11.5 MB)

9. 10. 2011

Vzkládání rukou 2 
Židům 6, 2  (prezentace)
Josef Marván (40:58 min, 9.4 MB)

2. 10. 2011

Vzkládání rukou 1 
Židům 6, 2  (prezentace)
Josef Marván (33:38 min, 7.7 MB)

25. 9. 2011

Křest Duchem Svatým
Židům 6, 2  (prezentace)
Aleš Franc (59:45 min, 13.6 MB)

18. 9. 2011

Vodní křest
Židům 6, 2  (prezentace)
Aleš Franc (67:14 min, 15.3 MB)

11. 9. 2011

Víra
Židům 6, 1 (Daniel, 1.-3. kapitola; Marek 2, 1-5)
Ivo Vobejda (43:49 min, 10.0 MB)

4. 9. 2011

Nevracejme se k základním článkům o pokání z mrtvých skutků
Židům 6, 1 (1 Samuelova, 10.-28. kapitola)
Ivo Vobejda (50:55 min, 11.6 MB)

28. 8. 2011

Hlásej slovo Boží, ať přijdeš vhod či nevhod
2 Timoteovi 4, 2  (prezentace)
Ivo Vobejda (46:26 min, 10.6 MB)

21. 8. 2011

Hlad a žízeň
Žalmy 42, 2-3
Ivo Vobejda (41:52 min, 9.6 MB)

14. 8. 2011

Blaze muži, který si oblíbil Hospodinův zákon
Žalmy 1, 1-3
Ivo Vobejda (47:26 min, 10.8 MB)

7. 8. 2011

Pravda — Truth
Jan 18, 33-38
Mike Belt (19:13 min, 4.4 MB)

24. 7. 2011

Člověk se dívá na to, co má před očima, Hospodin však hledí na srdce
1 Samuelova 10, 17-24; 1 Samuelova 16, 1-13
Jan Dadák (29:27 min, 6.7 MB)

17. 7. 2011

Proč se dnes zázraky nedějí?
Jozue 10, 6-15
Aleš Franc (49:50 min, 11.4 MB)

10. 7. 2011

Joelovo proroctví — výstraha Boží armády hmyzu
Joel, 1.–2. kapitola
Josef Marván (34:53 min, 8.0 MB)

3. 7. 2011

Být vždy vlídný, laskavý? Ke komu a proč?
Koloským 4, 5-6 (Přísloví 15, 1)
Ivo Vobejda (41:33 min, 9.5 MB)

26. 6. 2011

Stavím, stavíš, stavíme — na skále či na hlíně?
Matouš 7, 24-27; Lukáš 6, 46-49 (prezentace)
Ivo Vobejda (35:30 min, 8.1 MB)

19. 6. 2011

Jen slova nestačí — to, na čem záleží, je činit Boží vůli
Matouš 7, 21-23
Matthew Blake (41:05 min, 9.4 MB)

12. 6. 2011

Vy jste tělo Kristovo
1 Korintským 12, 12-27
Skip Lord (31:53 min, 7.3 MB)

5. 6. 2011

Falešní proroci
Matouš 7, 15-20
Aleš Franc (35:21 min, 8.1 MB)

29. 5. 2011

Těsná je brána a úzká cesta, která vede k životu
Matouš 7, 13-14
Ivo Vobejda (41:32 min, 9.5 MB)

22. 5. 2011

Jak byste chtěli, aby lidé jednali s vámi, tak vy jednejte s nimi
Matouš 7, 12 
Josef Marván (20:00 min, 4.6 MB; první tři minuty chybějí kvůli technické závadě)

15. 5. 2011

Proste, a bude vám dáno; hledejte a naleznete; tlučte a bude vám otevřeno
Matouš 7, 7-11
Ivo Vobejda (35:50 min, 8.2 MB)

8. 5. 2011

Neházejte perly sviním
Matouš 7, 6 
Aleš Franc (53:03 min, 12.1 MB)

1. 5. 2011

Nesuďte, abyste nebyli souzeni
Matouš 7, 1-5
Ivo Vobejda (46:52 min, 10.7 MB)

24. 4. 2011 (Velikonoční neděle)

Zvěst o vzkříšení — zvěst o Boží milosti
Evangelium Janovo, 20.–21. kapitola
Josef Marván (33:40 min, 7.7 MB)

17. 4. 2011

Nemějte starost — Hledejte především Jeho království a spravedlnost, a všechno ostatní vám bude přidáno
Matouš 6, 25-34
Ivo Vobejda (34:47 min, 8.0 MB)

10. 4. 2011

Nemůžete sloužit Bohu i majetku
Matouš 6, 24 
Ivo Vobejda (33:43 min, 7.7 MB)

3. 4. 2011

Prosté oko hledí stále ke světlu — ke Kristu
Matouš 6, 22-23
Ivo Vobejda (34:51 min, 8.0 MB)

27. 3. 2011

Cizí oheň
Matouš 6, 5-8
Aleš Franc (46:15 min, 10.5 MB)

20. 3. 2011

Neskrbli, když Pán volá ku pomoci
Matouš 6, 19-21  (prezentace)
Ivo Vobejda (44:30 min, 10.1 MB)

13. 3. 2011

Matouš 6, 5-8
Ivo Vobejda (42:53 min, 9.8 MB)

6. 3. 2011

Bůh se odměňuje těm, kdo Ho hledají
Matouš 6, 1-4
Josef Marván (23:28 min, 5.4 MB)

27. 2. 2011

Milujte své nepřátele a modlete se za ty, kdo vás pronásledují
Matouš 5, 43-48
Matthew Blake (44:53 min, 10.2 MB)

20. 2. 2011

O odplatě
Matouš 5, 38-42
Ivo Vobejda (44:47 min, 10.2 MB)

13. 2. 2011

O přísaze
Matouš 5, 33-37 (Matouš 23, 16-22)
Josef Marván (18:15 min, 4.2 MB; několik minut chybí kvůli technické závadě)

6. 2. 2011

O rozluce
Matouš 5, 31-32
Aleš Franc (54:34 min, 12.4 MB)

30. 1. 2011

Filipským 2, 15  (prezentace)
Ivo Vobejda (50:15 min, 11.5 MB)

23. 1. 2011

Filipským 2, 12-18  (prezentace)
Ivo Vobejda (48:46 min, 11.1 MB)

16. 1. 2011

Odpočinutí v Ježíši
Matouš 11, 28-30
Josef Marván (19:26 min, 4.4 MB)

9. 1. 2011

Marta a Marie — archetypy víry
Lukáš 10, 38-42
Aleš Franc (48:46 min, 11.2 MB)

2. 1. 2011

Maran Atha — Marana Tha
1 Korintským 16, 22 
Ivo Vobejda (30:26 min, 7.0 MB)Archiv 2010

ledenúnorbřezendubenkvětenčerven
červenecsrpenzáříříjenlistopadprosinec


26. 12. 2010

Vám se dnes narodil Spasitel
Lukáš 2, 10-11
Ivo Vobejda (28:31 min, 6.5 MB)

19. 12. 2010

Pravá podoba Pána Ježíše Krista
Zjevení 1, 12-18
Josef Marván (22:59 min, 5.3 MB)

12. 12. 2010

Příchod světla do temnoty — Light coming into the dark
Izajáš 9, 1 
Matthew Blake (42:58 min, 9.8 MB)

5. 12. 2010

Jistota spasení — Boží soud a Boží milost
Jan 3, 13-17; Numeri 21, 4-9
Aleš Franc (42:46 min, 9.8 MB)

28. 11. 2010

1 Korintským 9, 24-27
Ivo Vobejda (49:15 min, 11.2 MB)

21. 11. 2010

Cizoložství
Matouš 5, 27-30
Ivo Vobejda (43:26 min, 9.9 MB)

14. 11. 2010

Hněv
Matouš 5, 21-26
Josef Marván (40:02 min, 9.2 MB)

7. 11. 2010

Dokud nepomine nebe a země, nepomine ani jediné písmenko ani jediná čárka ze Zákona
Matouš 5, 18-20  (prezentace)
Aleš Franc (46:58 min, 10.7 MB)

31. 10. 2010

Nepřišel jsem zákon zrušit, ale naplnit
Matouš 5, 17  (prezentace)
Aleš Franc (40:44 min, 9.3 MB)

24. 10. 2010

Tak ať svítí světlo vaše před lidmi …
Matouš 5, 15-16
Josef Marván (21:52 min, 5.0 MB)

17. 10. 2010

Vy jste světlo světa
Matouš 5, 14 
Ivo Vobejda (40:12 min, 9.2 MB)

10. 10. 2010

Vy jste sůl země
Matouš 5, 13 
Aleš Franc (45:23 min, 10.3 MB)

3. 10. 2010

Jedinečnost Ježíše — Uniqueness of Jesus
Jan 1, 1-3; Filipským 2, 5-11; Koloským 1, 15-17; Židům 1, 1-3
Carl Westfall (38:48 min, 8.9 MB)

19. 9. 2010

Blaze vám, když vás budou tupit a pronásledovat — máte hojnou odměnu v nebesích
Matouš 5, 11-12  (prezentace)
Ivo Vobejda (44:45 min, 10.2 MB)

12. 9. 2010

Blaze těm, kdo jsou pronásledováni pro spravedlnost, neboť jejich je království nebeské
Matouš 5, 10  (prezentace)
Matthew Blake (37:45 min, 8.6 MB)

5. 9. 2010

Blaze těm, kdo působí pokoj, neboť oni budou nazváni syny Božími
Matouš 5, 9 
Josef Marván (16:59 min, 3.9 MB)

29. 8. 2010

Bůh a rodina — God and family
Genesis 2, 20-25; Efezským 5, 21-33; Efezským 6, 1-4
Philip Nettleton (47:24 min, 10.8 MB)

22. 8. 2010

Blaze těm, kdo mají čisté srdce, neboť oni uzří Boha
Matouš 5, 8 
Ivo Vobejda (42:38 min, 9.8 MB)

15. 8. 2010

Blaze milosrdným, neboť oni dojdou milosrdenství
Matouš 5, 7 
Ivo Vobejda (35:33 min, 8.1 MB)

8. 8. 2010

Blaze těm, kdo hladovějí a žízní po spravedlnosti, neboť oni budou nasyceni
Matouš 5, 6 
Josef Marván (26:43 min, 6.1 MB)

1. 8. 2010

Blaze tichým, neboť oni dostanou zemi za dědictví
Matouš 5, 5 
Ivo Vobejda (28:38 min, 6.6 MB)

25. 7. 2010

Jak vypadá nebe?
Zjevení 21, 1-7; 21, 27 
Mike Belt (24:54 min, 5.7 MB)

18. 7. 2010

Božská moc nám darovala všechno, čeho je třeba ke zbožnému životu
2 Petrův 1, 3-13
Ivo Vobejda (28:57 min, 5.0 MB)

11. 7. 2010

Blaze těm, kdo pláčou, neboť oni budou potěšeni
Matouš 5, 4 
Josef Marván (20:45 min, 4.8 MB)

4. 7. 2010

Blaze chudým v duchu, neboť jejich je království nebeské
Matouš 5, 1-3
Ivo Vobejda (33:59 min, 7.8 MB)

27. 6. 2010

Správné jednání je správné jedině tehdy, když vychází ze správného myšlení
Římanům 12, 16 
Ivo Vobejda (41:06 min, 9.4 MB)

20. 6. 2010

Já jsem s vámi po všechny dny až do skonání tohoto věku
Matouš 28, 18-20; Daniel 7, 13-14; Skutky 1, 8
Ivo Vobejda (39:36 min, 9.1 MB)

13. 6. 2010

Pohled na svět — World view
Genesis 1, 1; Jan 1, 1-5, 10-14; 1 Janův 1, 1-5
Skip Lord (46:22 min, 10.6 MB)

30. 5. 2010

I slepý může vidět, když s vírou následuje Pána
Marek 10, 46-52
Ivo Vobejda (33:54 min, 7.8 MB)

23. 5. 2010

Pravá velikost, pravá vláda
Marek 10, 41-45
Ivo Vobejda (37:57 min, 8.7 MB)

16. 5. 2010

Boží sklizeň — úroda k věčnému životu
Jan 4, 31-38
Josef Marván (31:14 min, 7.2 MB)

9. 5. 2010

Dokud církev slouží — nic ji nepřemůže. Když církev začne panovat — nic ji nezachrání.
Marek 10, 32-45
Ivo Vobejda (40:34 min, 9.3 MB)

2. 5. 2010

Co nám dává církev a co přinášíme do církve my?
Skutky 2, 42-47
Ivo Vobejda (45:49 min, 10.4 MB)

25. 4. 2010

Proč chodíme do církve, co pro nás znamená?
Skutky 2, 42-47; 1 Korintským 12, 12-27
Ivo Vobejda (záznam kázání se bohužel nedochoval)

18. 4. 2010

Jak rozpoznat zprávy, které přijímáme: jsou od Boha nebo ne?
1 Janův 4, 1-6
Matthew Blake (45:46 min, 10.5 MB)

11. 4. 2010

Blaze tichým, neboť oni dostanou zemi za dědictví
Genesis 12, 2-3; Matouš 5, 5 
Aleš Franc (36:24 min, 8.3 MB)
prezentacevideoklip Dobrometr

4. 4. 2010 (Velikonoční neděle)

Evangelium — dobrá zpráva o vzkříšení
1 Korintským, 15, 1-4
Josef Marván (30:24 min, 7.0 MB)

2. 4. 2010 (Velký pátek)

Zamyšlení nad smyslem Velikonoc
Lukáš 16, 22-31
Aleš Franc (22:42 min, 5.2 MB)

28. 3. 2010

Neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od Zlého
Matouš 6, 13 
Ivo Vobejda (47:27 min, 10.8 MB)

21. 3. 2010

A odpusť nám naše viny, jako i my jsme odpustili těm, kdo se provinili proti nám
Matouš 6, 12-15; Matouš 18, 23-35
Aleš Franc (46:10 min, 10.5 MB)

14. 3. 2010

Náš denní chléb dej nám dnes
Matouš 6, 11; Jan 6, 1-66
Josef Marván (24:18 min, 5.6 MB)

7. 3. 2010

Staň se vůle Tvá, jako v nebi, tak i na zemi
Matouš 6, 10 
Ivo Vobejda (37:39 min, 8.6 MB)

28. 2. 2010

Přijď Tvé království
Matouš 6, 10 
Aleš Franc (33:43 min, 7.7 MB)

21. 2. 2010

Cožpak neslyšeli? Cožpak nepochopili?
Římanům 10 
Jason McFrederick (29:07 min, 6.7 MB)

14. 2. 2010

Jak věříme, tak se i modlíme, jak se modlíme, tak i žijeme
Matouš 6, 9 
Ivo Vobejda (40:09 min, 9.2 MB)

7. 2. 2010

Velká služba?
Lukáš 2, 36-38
Aleš Franc (31:37 min, 7.2 MB)

31. 1. 2010

Otče náš
Matouš 6, 9-13
Ivo Vobejda (34:58 min, 8.0 MB)

24. 1. 2010

Kdy, kde a jak dlouho se máme modlit
Matouš 6, 5-8
Josef Marván (29:15 min, 6.7 MB)

17. 1. 2010

Tajemství moci modlitby není v moci našich slov nebo hlasu, ale v našem vztahu s Bohem
Jakubův 5, 16; Římanům 3, 10-12 + 22-26
Ivo Vobejda (42:32 min, 9.7 MB)

10. 1. 2010

Přímluva překlenuje Boží kletbu
1 Timoteovi 2, 1-2; Genesis 3, 16-19; Numeri 17, 6-14
Aleš Franc (34:05 min, 7.8 MB)

3. 1. 2010

Čím víc se blížím Bohu, tím víc si uvědomuji svůj hřích
1 Janův 1, 5-7
Ivo Vobejda (34:08 min, 7.8 MB)Archiv 2009

ledenúnorbřezendubenkvětenčerven
červenecsrpenzáříříjenlistopadprosinec


27. 12. 2009

Na čem v životě opravdu záleží
kniha Kazatel; Matouš 22, 1-14
Josef Marván (30:52 min, 7.1 MB)

20. 12. 2009

Lidsky nelogické Boží láskyplné cesty
Soudců 6-7
Ivo Vobejda (41:43 min, 9.5 MB)

13. 12. 2009

Sloužit Bohu ano, ale Božím způsobem
1 Královská 17, 8-24
Aleš Franc (41:51 min, 9.6 MB)

6. 12. 2009

Paradox božího požehnání
Lukáš 1, 39-55
Jason McFrederick (45:10 min, 10.3 MB)

29. 11. 2009

Je někdy důvod pochybovat o Boží jistotě?
Římanům 8, 31-39
Ivo Vobejda (41:34 min, 9.5 MB)

22. 11. 2009

Král Ježíš Kristus se brzy vrátí — očekávejme Jeho příchod
Lukáš 19, 11-27
Josef Marván (29:18 min, 6.7 MB)

15. 11. 2009

Co bude po smrti?
Genesis 2, 15-17; Římanům 5, 12; Lukáš 16, 19-29; Zjevení 20, 12-15; 1 Korintským 15, 51-54
Aleš Franc (42:28 min, 9.7 MB)

8. 11. 2009

Nestydím se za evangelium: je to moc Boží ke spasení pro každého, kdo věří
Římanům 1, 16 
Ivo Vobejda (40:27 min, 9.3 MB)

1. 11. 2009

Máme se stávat tím, čím nás chce mít Bůh
Efezským 2, 1-9; Efezským 4, 25-32; Efezským 5, 1-14
John Croft (33:00 min, 7.6 MB)

25. 10. 2009

Jakou moc má chvála
2 Paralipomenon (Letopisů) 20, 1-30
Ivo Vobejda (43:35 min, 10.0 MB)

18. 10. 2009

Přátelství s Bohem
Jan 15, 9-17
Josef Marván (22:59 min, 5.3 MB)

11. 10. 2009

Radujte se v Pánu vždycky, opět pravím, radujte se!
Filipským 4, 4; Skutky 16, 23-25
Marek Fajfr (48:00 min, 10.9 MB)

4. 10. 2009

Boží zranění jsou k požehnání
Genesis 32, 23-33
Ivo Vobejda (40:36 min, 9.3 MB)

27. 9. 2009

Posvěcení jako cesta k nasycení
Genesis 47, 13-20; Amos 8, 11-13; Matouš 13, 45-46
Aleš Franc (27:56 min, 6.4 MB)

20. 9. 2009

Správně, služebníku dobrý a věrný, nad málem jsi byl věrný, ustanovím tě nad mnohým; vejdi a raduj se u svého pána
Ester 8 
Ivo Vobejda (37:20 min, 8.5 MB)

13. 9. 2009

Kdybychom správně mysleli, nenapadlo by nás špatně jednat
Ester 6-7
Ivo Vobejda (42:25 min, 9.7 MB)

6. 9. 2009

Vztah s Bohem — tam jde o život!
Ester 5, 1-14
Ivo Vobejda (28:12 min, 6.5 MB – na začátku chybí asi 5 minut)

30. 8. 2009

Zkoušky víry jsou každý den jiné. Blahoslavený člověk, který obstojí
Ester 4, 1-17
Ivo Vobejda (48:16 min, 11.0 MB)

23. 8. 2009

Nedej se přemoci zlem, ale přemáhej zlo dobrem
Amos 5, 15; Římanům 12, 21 
Ivo Vobejda

16. 8. 2009

Bůh je nám blíže, než si myslíme
Skutky 17, 16-34
Chip Monck (49:27 min, 11.3 MB)

9. 8. 2009

Pravda ve světle
Efezským 5, 8-11
Aleš Franc (32:05 min, 7.3 MB)

2. 8. 2009

Hledejte především Jeho království a spravedlnost a všechno ostatní vám bude přidáno
1 Královská 3, 1-15
Ivo Vobejda (38:01 min, 8.7 MB)

26. 7. 2009

Štěstí — co je štěstí, muška jenom zlatá???
Kazatel 2, 1-11
Ivo Vobejda (43:43 min, 10.0 MB)

19. 7. 2009

Bůh nabízí neuvěřitelné věci těm, kteří věří
Jan 11, 1-46
Ivo Vobejda (39:41 min, 9.1 MB)

12. 7. 2009

Ježíš jí řekl: Já jsem vzkříšení i život. Kdo věří ve mne, i kdyby umřel, bude žít. A každý, kdo žije a věří ve mne, neumře navěky. Věříš tomu?
Jan 11, 1-46 (25-26)
Ivo Vobejda (37:56 min, 8.7 MB)

5. 7. 5009

Večeře Páně a křesťanská vzájemnost
1 Korintským 11, 20-33; Jakubův 5, 13-16
Aleš Franc (38:47 min, 8.9 MB)

28. 6. 2009

Co znamená hladovět a žíznit po živém Bohu?
Žalm 42, 1-3
Ivo Vobejda (48:48 min, 11.1 MB)

21. 6. 2009

Boží věrnost — věrnost Bohu
1 Korintským 1, 9; Deuteronomium 7, 9; Deuteronomium 32, 4; Lukáš 16, 10; Zjevení Janovo 2, 10
Ivo Vobejda (35:16 min, 8.1 MB)

14. 6. 2009

Byli jsme ukřižováni i vzkříšeni spolu s Kristem
Galatským 2, 19b-20 (Koloským 3, 1-17)
Skip Lord (30:02 min, 6.9 MB)

7. 6. 2009

Za slunce i bouře, vzhůru s Pánem na hlubinu — i bez loďky
Matouš 14, 27-33
Ivo Vobejda (34:12 min, 7.8 MB)

31. 5. 2009

Letnice — vylití Ducha svatého
Lukáš 3, 16-17; Skutky 1, 8-9; Lukáš 24, 49; Skutky 2, 2-13; Joel 3, 1-5; Deuteronomium 5, 22-25
Aleš Franc (záznam kázání se bohužel nedochoval)

24. 5. 2009

Pane Ježíši, potřebuji tě, bez tebe jsem ztracen(a)
Matouš 14, 22-33 (Žalm 107, 23-32)
Ivo Vobejda (44:41 min, 5.1 MB)

17. 5. 2009

Na poušti, v temnotách, ve vzpouře, v bouřích — je ti Bůh stále nablízku
Žalm 107 
Ivo Vobejda (43:00 min, 4.9 MB)

10. 5. 2009

Setrvávání v Kristu (prezentace)
Jan 15, 1-8
Josef Marván (36:45 min, 4.2 MB)

3. 5. 2009

Kdo vytrvá až do konce, bude spasen
Matouš 10, 22 (Matouš 10, 26-33, 39+42)
Jason McFrederick (47:47 min, 5.5 MB)

26. 4. 2009

Boží chléb — na každý den znovu čerstvý
Amos 8, 11-13; Jan 6, 47-51
Ivo Vobejda (36:41 min, 4.2 MB)

19. 4. 2009

Milosrdenství a odpuštění je více než spravedlivý hněv
Jonáš 4, 1-11
Ivo Vobejda (40:32 min, 4.6 MB)

12. 4. 2009 (Velikonoční neděle)

Kříž jako most k Bohu
Jan 3, 16-21; Izajáš 53, 2-6, 10-11; 1 Korintským 15, 16-20
Aleš Franc (36:34 min, 4.2 MB)

5. 4. 2009

Nikdo není předem ztracen, každý může být osloven
Jonáš 3, 1-10
Ivo Vobejda (45:09 min, 5.2 MB)

29. 3. 2009

Kdo utíká před milujícím Bohem, běží vstříc Bohu soudícímu
Jonáš 2, 1-11
Ivo Vobejda (44:01 min, 5.0 MB)

22. 3. 2009

Každý křesťan žijící v neposlušnosti ztrácí u světa důvěryhodnost
Jonáš 1, 1-10
Ivo Vobejda (52:12 min, 6.0 MB)

15. 3. 2009

Oblékli jste nové lidství — oblékli jste Krista
Efezským 4, 24 
Ivo Vobejda (53:55 min, 6.2 MB)

8. 3. 2009

Posvěceným myšlením to začíná, posvěcené skutky následují
Efezským 4, 22-23
Ivo Vobejda (51:50 min, 5.9 MB)

1. 3. 2009

Kopírujeme Krista — věrně každý den?
Efezským 4, 20-21
Ivo Vobejda (46:16 min, 5.3 MB)

22. 2. 2009

Všechno, co pochází ze sobectví, ne z lásky k Bohu a bližnímu, je odsouzeno k zániku
Efezským 4, 17-19
Ivo Vobejda (47:26 min, 5.4 MB)

15. 2. 2009

Bůh ukazuje svou lásku a moc, nabízí obecenství víry
Daniel 3, 1-30
Ivo Vobejda (47:54 min, 5.5 MB)

8. 2. 2009

Daniel 2, 1-49
Ivo Vobejda (51:42 min, 5.9 MB)

1. 2. 2009

Lidská zřízení se mění, ale víra trvá a nese ovoce
Daniel 1, 1-21
Ivo Vobejda (50:29 min, 5.8 MB)

25. 1. 2009

Bázeň Boží se v životě církve projevuje poslušností Jeho přikázání
Židům 11, 23-28; Exodus 1, 15-21
Ivo Vobejda (41:06 min, 4.7 MB)

18. 1. 2009

Hospodinovo slovo má moc proměňovat člověka
Židům 11, 8-19 (Genesis 12-22)
Ivo Vobejda (záznam kázání se bohužel nedochoval)

11. 1. 2009

V mé slabosti je tvoje síla, Pane
Židům 11, 6-7 (Genesis 6-8)
Ivo Vobejda (45:17 min, 5.2 MB)

4. 1. 2009

Následujme Ježíše Krista ...
Lukáš 9, 23-27 (Marek 8, 34-38; Matouš 16, 24-28)
Ivo Vobejda (záznam kázání se bohužel nedochoval)