Wesleyánská církev

Archiv kázání 2016—2013
24. únor 2020


Archiv 2016  —  2015  —  2014  —  2013Archiv 2016

ledenúnorbřezendubenkvětenčerven
červenecsrpenzáříříjenlistopadprosinec


25. 12. 2016

Narození
Zjevení 12, 1-6
Aleš Franc (26:59 min, 6.2 MB)
odkazy na ilustrační videa (Youtube):
Terror in school
film Tichá bolest (úsek 16:19 až 17:39 min)

18. 12. 2016

Boží armáda v boji
2 Samuelova, 18. kapitola 
Ivo Vobejda (37:49 min, 8.7 MB)

11. 12. 2016

Kristova svíčka
Jan 1, 1-18
Phil Boardman (25:59 min, 5.9 MB)

4. 12. 2016

Nemožné u lidí je u Boha možné
Lukáš 18, 27 
Ivo Vobejda (41:28 min, 9.5 MB)

27. 11. 2016

Nevěra a strach
Aleš Franc (46:16 min, 10.6 MB)

20. 11. 2016

O postavení služebníka
Lukáš 17, 7-10
Ivo Vobejda (37:32 min, 8.6 MB)

13. 11. 2016

Problém polovičatosti
Lukáš 14, 25-35
Ivo Vobejda (44:48 min, 10.3 MB)

6. 11. 2016

Krutý Bůh?
Aleš Franc (45:22 min, 10.4 MB)
(cca 3.5 min záznamu schází)
ilustrační video: Idi Amin at Entebbe (Youtube)

30. 10. 2016

Naděje
1 Timoteovi 4, 10 
Josef Marván (29:34 min, 6.8 MB)

23. 10. 2016

O předzvědění a vyvolení
Aleš Franc (46:37 min, 10.7 MB)

16. 10. 2016

Obnova v Kristu
Efezským 4, 22-24
Phil Boardman (24:28 min, 5.6 MB)

9. 10. 2016

Boží zaslíbení
Jozue 1, 3-9
Ivo Vobejda (kázání se bohužel nepodařilo nahrát)

2. 10. 2016

Davidovo pokání
2 Samuelova, 12. kapitola 
Ivo Vobejda (40:49 min, 9.3 MB)

25. 9. 2016

O budoucím pronásledování církve
Matouš, 10. kapitola 
Aleš Franc (31:04 min, 7.1 MB)
ilustrační video: špačci nad Římem (Youtube)

18. 9. 2016

Davidův hřích
2 Samuelova, 11. kapitola 
Ivo Vobejda (37:37 min, 8.6 MB)

11. 9. 2016

Život bez církve
Aleš Franc (44:28 min, 9.9 MB)
prezentace (PDF 230 kB)

4. 9. 2016

Ohled na druhé
1 Korintským 10,23 — 11,1 
Ivo Vobejda (46:41 min, 10.7 MB)

28. 8. 2016

Uzdravení slepého Bartimaia
Marek 10, 46-52
Ivo Vobejda (29:39 min, 6.8 MB)

21. 8. 2016

Jonáš, 4. kapitola 
Phil Boardman (22:44 min, 5.2 MB)

14. 8. 2016

Ananiáš a Safira
Skutky 5, 1-16
Aleš Franc (43:15 min, 9.9 MB)

7. 8. 2016

Blaze těm, kdo mají čisté srdce, neboť oni uzří Boha
Matouš 5, 8 
Ivo Vobejda (38:07 min, 8.7 MB)

31. 7. 2016

Compassion – Soucit
Mark 1:40-41; Matthew 14:14; 20:34
Mike Belt (27:23 min, 6.3 MB)

24. 7. 2016

Láska
1 Korintským 13, 1-13
Josef Marván (22:05 min, 5.1 MB)

17. 7. 2016

2 Samuelova, 8. kapitola 
Ivo Vobejda (38:27 min, 8.8 MB)

10. 7. 2016

Élí a Samuel
1 Samuelova, 2.-3. kapitola 
Aleš Franc (46:16 min, 10.6 MB)

3. 7. 2016

Naslouchejme Božím krokům
2 Samuelova 5, 17-25
Ivo Vobejda (40:09 min, 9.2 MB)

26. 6. 2016

Já vás posílám jako ovce mezi vlky
Matouš 10, 16 
Phil Boardman (28:18 min, 6.5 MB)

19. 6. 2016

Věrnost Bohu
Ozeáš, 1. kapitola 
Ivo Vobejda (34:48 min, 8.0 MB)

12. 6. 2016

Vedení Duchem Svatým
Žalmy 32, 8-9
Aleš Franc (18:56 min, 4.3 MB)

5. 6. 2016

Všechno má určenou chvíli
Kazatel 3, 1-8
Ivo Vobejda (31:41 min, 7.3 MB)

29. 5. 2016

Já jsem ta cesta, pravda i život
Jan 14, 1-6
Ivo Vobejda (33:38 min, 7.7 MB)

22. 5. 2016

Příkaz napomínání
Koloským 3, 16 
Aleš Franc (40:35 min, 9.3 MB)

15. 5. 2016

O křtu
Matouš 3, 1-17
Ivo Vobejda (23:59 min, 5.5 MB)

8. 5. 2016

Vyhledal jen lékaře
2 Paralipomenon 16, 12-13
Aleš Franc (39:19 min, 9.0 MB)

1. 5. 2016

Jestliže vyznáváme své hříchy, on je tak věrný a spravedlivý, že nám hříchy odpouští
1 Janův 1, 9 
Ivo Vobejda (41:51 min, 9.6 MB)

24. 4. 2016

Víra jako zrnko hořčice
Marek 9, 14-28; Matouš 17, 20-21
Josef Marván (kázání se bohužel nepodařilo nahrát)

17. 4. 2016

Mnohomluvnost
Aleš Franc (41:40 min, 9.5 MB)

10. 4. 2016

Duch Boží nám umožňuje zvítězit nad tělesností
Galatským 5, 16-18
Ivo Vobejda (32:28 min, 7.4 MB)

3. 4. 2016

Všechno, co mám, je Jeho
List Jakubův 2, 14-19
Phil Boardman (31:59 min, 7.3 MB)
prezentace (PDF 52 kB)

27. 3. 2016

Nepřekonatelnost Božího díla v kříži Pána Ježíše Krista
Galatským 6, 14 
Ivo Vobejda (41:13 min, 9.4 MB)

20. 3. 2016

Chci jít?
1 Královská, 18. kapitola 
Ivo Vobejda (35:29 min, 8.1 MB)

13. 3. 2016

Ale že jsi vlažný
Zjevení 3, 14-22
Aleš Franc (27:29 min, 6.3 MB)

6. 3. 2016

Eliáš křísí vdovina syna
1 Královská 17, 17-24
Ivo Vobejda (32:11 min, 7.4 MB)

28. 2. 2016

Eliáš ohlašuje dobu sucha
1 Královská, 17, 1-16
Ivo Vobejda (38:14 min, 8.8 MB)
(omluvte prosím velmi špatnou kvalitu záznamu)

21. 2. 2016

Kořen všeho zla
Numeri, 22. kapitola 
Aleš Franc (33:53 min, 7.8 MB)

14. 2. 2016

Svatost
Židům 12, 14 
Ivo Vobejda (46:53 min, 10.7 MB)

7. 2. 2016

Ježíš nás volá
Lukáš 5, 1-11
Phil Boardman (29:03 min, 6.7 MB)

31. 1. 2016

Vznášet se jako orel
Izajáš 40, 27-31
Josef Marván (23:31 min, 5.4 MB)
ilustrační videa:
dospělý orel (AVI 4.6 MB) — mládě orla (AVI 36.4 MB)

24. 1. 2016

Podobenství o pleveli mezi pšenicí
Matouš 13, 24-30; 36-43
Ivo Vobejda (43:22 min, 9.9 MB)

17. 1. 2016

Problémy dnešní společnosti
Aleš Franc (45:36 min, 10.4 MB)
prezentace (PDF 190 kB)

10. 1. 2016

Vím, komu jsem uvěřil
2 Timoteovi 1, 1-11
Ivo Vobejda (40:39 min, 9.3 MB)

3. 1. 2016

2 Paralipomenon 15,15 — 16,14 
Ivo Vobejda (37:36 min, 8.6 MB)Archiv 2015

ledenúnorbřezendubenkvětenčerven
červenecsrpenzáříříjenlistopadprosinec


27. 12. 2015

Duchovní probuzení v Judsku
2 Paralipomenon, 14.–15. kapitola 
Ivo Vobejda (46:12 min, 10.6 MB)

20. 12. 2015

Udělej nám Boha, který by šel před námi
Exodus 32, 23-29
Aleš Franc (39:15 min, 9.0 MB)

13. 12. 2015

Strach a láska k Bohu
1 Janův 4, 18 
Josef Marván (24:44 min, 5.7 MB)

6. 12. 2015

Příprava na Vánoce
Lukáš 2, 1-21
Phil Boardman (24:49 min, 5.7 MB)

29. 11. 2015

O pokoře II
Lukáš 14, 7-11
Ivo Vobejda (40:54 min, 9.4 MB)

22. 11. 2015

O pokoře
Lukáš 14, 7-11
Ivo Vobejda (46:30 min, 10.6 MB)

15. 11. 2015

Bez víry není možné zalíbit se Bohu
Židům 11, 1-7
Ivo Vobejda (41:04 min, 9.4 MB)

8. 11. 2015

Mene, tekel, ufarsin 4 (Rodina)
Aleš Franc (41:58 min, 9.6 MB)
prezentace: PDF (780 kB)

1. 11. 2015

O posledním soudu
Matouš 25, 31-46
Ivo Vobejda (42:48 min, 9.8 MB)
ilustrační video: DOBROMETR (Youtube)

25. 10. 2015

O cizincích
Daniel, 1. kapitola 
Phil Boardman (25:49 min, 5.9 MB)

18. 10. 2015

Každý člověk ať je rychlý k naslouchání, ale pomalý k mluvení, pomalý k hněvu
List Jakubův 1, 19-27
Ivo Vobejda (40:47 min, 9.3 MB)

11. 10. 2015

Všecko mohu v Kristu, který mi dává sílu
Filipským 4, 13 
Josef Marván (21:01 min, 4.8 MB)

4. 10. 2015

Mene, tekel, ufarsin 3 (Bůh)
Aleš Franc (36:37 min, 8.4 MB)
(omluvte prosím občasné výpadky, asi 7 min na konci kázání chybí)
prezentace: PDF (530 kB), PowerPoint (720 kB)

27. 9. 2015

Mějte radost, když na vás přicházejí rozličné zkoušky
List Jakubův 1, 1-8
Ivo Vobejda (44:52 min, 10.3 MB)

20. 9. 2015

Boží tresty a čas milosti
Lukáš 13, 1-9
Ivo Vobejda (42:40 min, 9.8 MB)

13. 9. 2015

Mene, tekel, ufarsin 2 
Aleš Franc (54:50 min, 12.6 MB)
prezentace: PDF (1.1 MB), PowerPoint (1.8 MB)

6. 9. 2015

Here, near, hard, far
Skutky 1, 8 
Phil Boardman (29:52 min, 6.8 MB)

30. 8. 2015

Mene, tekel, ufarsin
Aleš Franc (57:49 min, 13.2 MB)
prezentace: PDF (730 kB), PowerPoint (700 kB)

23. 8. 2015

O vyslyšení proseb
Lukáš 11, 5-13
Ivo Vobejda (44:52 min, 10.3 MB)

16. 8. 2015

Království nebeské je jako kvas
Matouš 13, 33 
Ivo Vobejda (41:34 min, 9.5 MB)

9. 8. 2015

Spor o sobotu
Lukáš 6, 1-11
Ivo Vobejda (36:16 min, 8.3 MB)

2. 8. 2015

David a Jónatan
1 Samuelova, 20. kapitola 
Ivo Vobejda (46:21 min, 10.6 MB)

26. 7. 2015

Growing in the knowledge of Jesus Christ
1 Peter 1:5-11
Mike Belt (21:38 min, 5.0 MB)

19. 7. 2015

David prchá před Saulem
1 Samuelova, 19. kapitola 
Ivo Vobejda (31:01 min, 7.1 MB)

12. 7. 2015

Samuel jako soudce Izraele
1 Samuelova 7, 2-17
Ivo Vobejda (52:37 min, 12 MB)

5. 7. 2015

Pozvání na hostinu
Lukáš 14, 16-24
Aleš Franc (29:55 min, 6.8 MB)

28. 6. 2015

Pronásledování církve
Skutky 7:54–8:3 
Phil Boardman (25:33 min, 5.9 MB)

21. 6. 2015

Čištění ratolestí
Jan 15, 1-2
Aleš Franc (46:18 min, 10.6 MB)

14. 6. 2015

Církev Pána Ježíše Krista
prezentace (PDF 390 kB)
Ivo Vobejda (44:44 min, 10.2 MB)

7. 6. 2015

Přátelství
Přísloví 18, 24 
Ivo Vobejda (45:02 min, 10.3 MB)

31. 5. 2015

Odstraňte svá posvátná návrší
1 Královská 3, 1-13
Aleš Franc (29:21 min, 6.7 MB)

24. 5. 2015

Pohleďte, bratří, koho si Bůh povolává
1 Korintským 1, 26-31
Ivo Vobejda (51:54 min, 11.9 MB)

17. 5. 2015

Vy jste tělo Kristovo
1 Korintským 12, 12-27
Ivo Vobejda (52:27 min, 12.0 MB)

10. 5. 2015

Dávejme celé své srdce Bohu
1 Samuelova, 4. kapitola 
Ivo Vobejda (45:43 min, 10.5 MB)

3. 5. 2015

Boží rodina
Židům 10, 19-25
Phil Boardman (22:07 min, 5.1 MB)

26. 4. 2015

Podobenství o bláznivých pannách
Matouš 25, 1-12
Aleš Franc (35:28 min, 8.1 MB)

19. 4. 2015

Povolání Samuela
1 Samuelova, 3. kapitola 
Ivo Vobejda (47:29 min, 10.9 MB)

12. 4. 2015

Synové Élího
1 Samuelova 2, 11-36
Ivo Vobejda (51:00 min, 11.7 MB)

29. 3. 2015

Zachovám tě v hodinu zkoušky
Zjevení 3, 10 
Aleš Franc (36:22 min, 8.3 MB)

22. 3. 2015

O duchovní žízni
Jan 7, 37-39
Josef Marván (27:17 min, 6.2 MB)

15. 3. 2015

Římanům 5, 1-5
Ivo Vobejda (33:44 min, 7.7 MB)

8. 3. 2015

Jak se vyhnout utrpení?
Římanům 8, 18-23
Aleš Franc (44:29 min, 10.2 MB)

1. 3. 2015

Ježíš a Zacheus
Lukáš 19, 1-10
Ivo Vobejda (30:48 min, 7.1 MB)

22. 2. 2015

Rozmluva se samařskou ženou
Jan 4, 1-42
Phil Boardman (18:47 min, 4.3 MB)

15. 2. 2015

Boží poslušnost přináší sebezapření
Genesis 6, 9-19
Ivo Vobejda (35:30 min, 8.1 MB)

8. 2. 2015

Nebuď příliš spravedlivý
Kazatel 7, 16-18
Aleš Franc (31:05 min, 7.1 MB)

1. 2. 2015

Vážnost následování
Lukáš 9, 57-62
Ivo Vobejda (27:52 min, 6.4 MB)

25. 1. 2015

Ve jménu Ježíše
Skutky 4, 11-12
Josef Marván (22:44 min, 5.2 MB)

18. 1. 2015

Ale jiní říkali, jsou opilí
Skutky 2, 5-13
Aleš Franc (32:06 min, 7.3 MB)
(videoklip Fantozzi volá šéfovi)

11. 1. 2015

My víme, kdo nás zachránil
Lukáš 24, 13-35
Ivo Vobejda (34:53 min, 8.0 MB)

4. 1. 2015

Věřit Bohu znamená spolehnout se na to, v co doufáme, a být si jist tím, co nevidíme
1 Samuelova 16, 1-13
Ivo Vobejda (32:54 min, 7.6 MB)Archiv 2014

ledenúnorbřezendubenkvětenčerven
červenecsrpenzáříříjenlistopadprosinec


28. 12. 2014

Lidským hněvem spravedlnost Boží neprosadíš
Jakubův 1, 19-20; 2 Královská 6, 8-23
Ivo Vobejda (24:39 min, 5.6 MB)

21. 12. 2014

Posílám vás jako ovce mezi vlky
Matouš 10, 16-18
Aleš Franc (46:41 min, 10.7 MB)

14. 12. 2014

Církev a Izrael
Genesis 12, 1-9  (prezentace – PDF 170 kB)
Aleš Franc (59:41 min, 13.7 MB)

7. 12. 2014

Křesťan a vztah k vládní moci
Římanům 13, 1-7
Aleš Franc (58:10 min, 13.3 MB)

30. 11. 2014

Budete svědky
Matouš 5, 13-16
Josef Marván (22:04 min, 5.1 MB)

23. 11. 2014

Jan 14, 12-14
Ivo Vobejda (43:31 min, 10.0 MB)

16. 11. 2014

Znamení moci kvůli andělům
1 Korintským 11, 2-16
Aleš Franc (53:39 min, 12.3 MB)

9. 11. 2015

Jan 14, 7-11
Ivo Vobejda (kázání se bohužel nepodařilo nahrát)

2. 11. 2014

Jdete do nebe
Jan 13,36 – 14,6 
Ivo Vobejda (37:12 min, 8.5 MB)

26. 10. 2014

Jak Pán Ježíš miloval/miluje své učedníky? Jak ho miluji já?
Jan 13, 18-35
Ivo Vobejda (32:11 min, 7.4 MB)

19. 10. 2014

Ježíš je můj pastýř
Žalm 23 
Josef Marván (26:38 min, 6.1 MB)

12. 10. 2014

Nemoci a uzdravení
Aleš Franc (kázání se bohužel nepodařilo nahrát)

5. 10. 2014

Ježíš – pravý pastýř Izraele
Marek 6, 30-44
Ivo Vobejda (40:26 min, 9.3 MB)

28. 9. 2014

Ukládejte si poklady v nebi
Matouš 6, 1-21
Aleš Franc (25:22 min, 5.7 MB)

21. 9. 2014

Žijeme ze zaslíbení, ne z toho, že všemu rozumíme
Genesis 22, 1-9
Ivo Vobejda (41:17 min, 9.5 MB)

14. 9. 2014

Kdo jsi? Za koho se sám pokládáš?
Jan 1, 19-29
Josef Marván (20:44 min, 4.7 MB)

7. 9. 2014

Co nesnáším versus trpělivé snášení
1 Petrův 2, 18-25
Ivo Vobejda (36:30 min, 8.4 MB)

31. 8. 2014

Jak si zachovat víru pod Božím soudem
Židům 11, 1-6  (prezentace – PDF 100 kB)
Aleš Franc (22:52 min, 5.2 MB)

24. 8. 2014

Ke všem lidem mějte úctu, bratrstvo milujte, Boha se bojte, krále ctěte
1 Petrův 2, 17-18
Ivo Vobejda (40:30 min, 4.6 MB)

17. 8. 2014

Jste svobodni, ale…
1 Petrův 2, 13-16
Ivo Vobejda (34:12 min, 7.8 MB)

10. 8. 2014

Zdržujte se sobeckých vášní
1 Petrův 2, 11-12
Ivo Vobejda (34:27 min, 7.9 MB)

3. 8. 2014

Znamení proroka Jonáše
Matouš 12, 38-42
Ivo Vobejda (39:59 min, 9.2 MB)

27. 7. 2014

JESUS is better — It's OKAY
Philippians 3:17, Philippians 4:8-9
Mike Belt (18:55 min, 4.3 MB)

20. 7. 2014

Smlouva s Gibéoňany
Jozue 9, 1-15
Ivo Vobejda (40:26 min, 9.3 MB)

13. 7. 2014

Odhodit, vytrvat, hledět
Židům 12, 1-4
Ivo Vobejda (29:26 min, 6.7 MB)

6. 7. 2014

Uprostřed vás je živý Bůh
Jozue 3, 9-11
Ivo Vobejda (34:03 min, 7.8 MB)

29. 6. 2014

Náš pohled na Boha
Žalm 50 
Josef Marván (25:37 min, 5.9 MB)

22. 6. 2014

Menašeho hřích a pokání
2 Paralipomenon 33, 1-17
Aleš Franc (35:28 min, 8.1 MB)
(videoklip – 19 MB)

15. 6. 2014

Princip hořčičného zrna
Marek 4, 30-32
Ivo Vobejda (33:21 min, 7.6 MB)

8. 6. 2014

K Hospodinu v soužení jsem volal, on mi odpověděl
Žalmy 120, 1 
Ivo Vobejda (45:45 min, 10.5 MB)

1. 6. 2014

Církev
Phil Boardman (34:37 min, 7.9 MB)

25. 5. 2014

Kdo jsem?
Ivo Vobejda (45:52 min, 10.5 MB)

18. 5. 2014

Jediná jistota?  (obrázek)
Aleš Franc (kázání se bohužel nepodařilo nahrát)

11. 5. 2014

Růst víry v životě věřícího
2 Tesalonickým 1, 1-5
Josef Marván (27:33 min, 6.3 MB)

4. 5. 2014

V koho doufáš v každém čase
Jeremjáš 17, 1-10
Ivo Vobejda (40:40 min, 9.3 MB)

27. 4. 2014

Návrat z první misijní cesty
Skutky 14, 21-28
Ivo Vobejda (55:34 min, 12.7 MB)

20. 4. 2014

V Ikoniu, Lystře a Derbe (2)
Skutky 14, 8-20
Aleš Franc (42:12 min, 9.7 MB)

13. 4. 2014

V Ikoniu, Lystře a Derbe (1)
Skutky 14, 1-7
Ivo Vobejda (43:34 min, 10.0 MB)

6. 4. 2014

O životě Mojžíše
Exodus 33, 1-23
Phil Boardman (nahrávka se nepodařila, ale kázání si můžete přečíst)

30. 3. 2014

Pavel a Barnabáš v Pisidské Antiochii (2)
Skutky 13, 42-52
Ivo Vobejda (48:28 min, 11.1 MB)

23. 3. 2014

Pavel a Barnabáš v Pisidské Antiochii (1)
Skutky 13, 13-41
Ivo Vobejda (53:09 min, 12.2 MB)

16. 3. 2014

Barnabáš a Saul vysláni z Antiochie na Kypr (2)
Skutky 13, 4-12
Ivo Vobejda (55:16 min, 12.7 MB)

9. 3. 2014

Barnabáš a Saul vysláni z Antiochie na Kypr (1)
Skutky 13, 1-3
Aleš Franc (40:25 min, 9.3 MB)

2. 3. 2014

Herodovo pronásledování
Skutky, 12. kapitola 
Ivo Vobejda (45:55 min, 10.5 MB)

23. 2. 2014

Církev v Antiochii
Skutky 11, 19-30
Ivo Vobejda (43:24 min, 9.9 MB)

16. 2. 2014

Petrova obhajoba v Jeruzalémě
Skutky 11, 1-18
Ivo Vobejda (48:06 min, 11 MB)

9. 2. 2014

Křest Kornélia a jeho přátel
Skutky 10, 23-48
Aleš Franc (40:54 min, 9.4 MB)

2. 2. 2014

Petr poslán k pohanům do Cesareje
Skutky 10, 1-23
Ivo Vobejda (43:00 min, 9.8 MB)

26. 1. 2014

O naději
Žalmy 33, 20-22
Phil Boardman (28:25 min, 6.5 MB)

19. 1. 2014

Divy Petrovy
Skutky 9, 32-43  (prezentace – PDF 283 kB)
Ivo Vobejda (50:43 min, 11.6 MB)

12. 1. 2014

Obrácení Saula (2) 
Skutky 9, 20-31  (prezentace)
Ivo Vobejda (38:42 min, 8.9 MB)

5. 1. 2014

Obrácení Saula (1) 
Skutky 9, 1-22  (prezentace)
Ivo Vobejda (49:00 min, 11.2 MB)Archiv 2013

ledenúnorbřezendubenkvětenčerven
červenecsrpenzáříříjenlistopadprosinec


29. 12. 2013

Křest etiopského dvořana
Skutky 8, 26-40  (prezentace – PDF 628 kB)
Ivo Vobejda (51:48 min, 11.9 MB)

22. 12. 2013

První pronásledování církve. Evangelium v městě Samaří
Skutky 8, 1-25
Aleš Franc (35:44 min, 8.2 MB)

15. 12. 2013

Obžaloba Štěpána. Štěpánova řeč před radou. Štěpánova mučednická smrt
Skutky 6,8 až 8,4  (prezentace)
Ivo Vobejda (48:15 min, 11 MB)

8. 12. 2013

Volba sedmi diakonů
Skutky 6, 1-7
Josef Marván (24:49 min, 5.7 MB)

1. 12. 2013

Znamení a divy. Apoštolové před soudem
Skutky 5, 12-42
Ivo Vobejda (40:38 min, 9.3 MB)

24. 11. 2013

Ananiáš a Safira
Skutky 5, 1-11
Ivo Vobejda (44:23 min, 10.2 MB)

17. 11. 2013

Utvrzení církve
Skutky 4, 23-37
Aleš Franc (26:43 min, 6.1 MB)

10. 11. 2013

Petr a Jan před radou
Skutky 4, 5-22
Josef Marván (24:10 min, 5.5 MB)

3. 11. 2013

Uzdravení chromého
Skutky 3,1 až 4,4 
Ivo Vobejda (51:13 min, 11.7 MB)

20. 10. 2013

Vznik církve
Skutky 2, 37-47
Aleš Franc (35:30 min, 8.1 MB)

13. 10. 2013

Petrovo kázání
Skutky 2, 14-37
Josef Marván (21:04 min, 4.8 MB)

6. 10. 2013

Letnice – naplnění Duchem svatým
Skutky 2, 1-13
Ivo Vobejda (46:16 min, 10.6 MB)

29. 9. 2013

Svorní a na modlitbách v Kristu
Skutky, 1. kapitola 
Ivo Vobejda (44:30 min, 10.2 MB)

22. 9. 2013

Doplnění apoštolského kruhu
Skutky 1, 15-26
Aleš Franc (39:25 min, 9.0 MB)

15. 9. 2013

Nanebevstoupení Ježíšovo
Skutky 1, 1-14
Josef Marván (23:06 min, 5.3 MB)

8. 9. 2013

Pravá slabost – pravá moc
1 Korintským 2, 1-5
Ivo Vobejda (32:33 min, 7.5 MB)

1. 9. 2013

Growing up in Christ
(Dorůstání v Krista)
Efezským 4, 1-16
Steve Boardman (30:15 min, 6.9 MB)

25. 8. 2013

Omezení člověka jako cesta k požehnání
Aleš Franc (49:55 min, 11.4 MB)

18. 8. 2013

Slovo o kříži je bláznovstvím ...
1 Korintským 1, 18 
Ivo Vobejda (26:01 min, 6.0 MB)

11. 8. 2013

Naději slož v Hospodina!
Žalmy 27, 14 
Ivo Vobejda (30:41 min, 7.0 MB)

4. 8. 2013

Před Bohem vítězí ten, komu stačí, že může být Boží služebník
Matouš 20, 20-28
Ivo Vobejda (40:23 min, 9.2 MB)

28. 7. 2013

Expectation in our unexpected journey
(Očekávání na naší neočekávané cestě)
Marek 10, 17-27
Mike Belt (17:47 min, 4.1 MB)

21. 7. 2013

Peníze a spasení
Matouš 19, 16-26
Ivo Vobejda (39:34 min, 9.1 MB)

14. 7. 2013

Buďte rozhodní, zachovávejte a čiňte všechno, co je napsáno v Písmu svatém, abyste se od něho neuchýlili napravo ani nalevo
Jozue, 23. kapitola 
Ivo Vobejda (40:04 min, 9.2 MB)

7. 7. 2013

Je-li Bůh s námi, kdo proti nám?
Římanům 8, 31-39
Ivo Vobejda (39:45 min, 9.1 MB; kousek kázání chybí)

30. 6. 2013

Nesení evangelia – životní svědectví
Matouš 10, 11-15
Ivo Vobejda (38:18 min, 8.8 MB)

23. 6. 2013

Ne mocí ani silou, nýbrž mým duchem, praví Hospodin zástupů
Zacharjáš 4, 1-14 (obrázky)
Josef Marván (49:21 min, 11.3 MB)

16. 6. 2013

Spoléhání na Pána ve službě
Matouš 10, 9-10
Ivo Vobejda (25:40 min, 5.9 MB)

9. 6. 2013

LÁSKA
Římanům 5, 5; Marek 7, 21 
Aleš Franc (37:18 min, 8.5 MB)

2. 6. 2013

Vyslání Dvanácti
Matouš 10, 5-8
Ivo Vobejda (38:42 min, 8.9 MB)

26. 5. 2013

Povolání Dvanácti
Matouš 10, 1-4
Ivo Vobejda (38:41 min, 8.9 MB)

19. 5. 2013

Í-Kábod – Je po slávě
1 Samuelova 4, 1-11
Josef Marván (32:02 min, 7.3 MB)

12. 5. 2013

Co jsou to hřivny? (videoklip Youtube)
Matouš 25, 13-30
Aleš Franc (49:21 min, 11.3 MB)

5. 5. 2013

Bůh tě může povzbudit, i když se na tebe řítí celý svět
1 Samuelova 30, 1-20
Ivo Vobejda (32:09 min, 7.4 MB)

28. 4. 2013

Kdo nepřijme Boží království jako dítě, jistě do něho nevejde
Marek 10, 13-16
Ivo Vobejda (29:41 min, 6.8 MB)

21. 4. 2013

Taktika ďábla v boji proti Božím služebníkům
2 Královská 18, 1-8
Aleš Franc (45:11 min, 10.4 MB)

14. 4. 2013

Egypt a země zaslíbená v životě křesťana
Deuteronomium 11, 10-17
Josef Marván (32:42 min, 7.5 MB)

7. 4. 2013

Člověk někdy potřebuje poznat marnost svého snažení
Jan 21, 1-14
Ivo Vobejda (35:49 min, 8.2 MB)

31. 3. 2013 (Velikonoční neděle)

Maličko, a neuzříte mne, a opět maličko, a uzříte mne
Jan 16, 16-23
Ivo Vobejda (43:35 min, 10.0 MB)

24. 3. 2013

Jednota v rozdílnosti
Jakubův 2, 14-26; Římanům 4, 1-12
Aleš Franc (35:05 min, 8.0 MB)

17. 3. 2013

Čistota a nečistota
Marek 7, 14-23
Ivo Vobejda (35:10 min, 8.1 MB)

10. 3. 2013

Jho, břemeno a kříž
Matouš 11, 28-30; Lukáš 9, 23 
Josef Marván (42:18 min, 9.7 MB)

3. 3. 2013

Kain a Ábel 4 
Genesis 4, 10-26
Ivo Vobejda (29:19 min, 6.7 MB)

24. 2. 2013

Kain a Ábel 3 
Genesis 4, 6-10
Ivo Vobejda (39:14 min, 9.0 MB)

17. 2. 2013

Kain a Ábel 2 
Genesis 4, 1-8
Ivo Vobejda (32:50 min, 7.5 MB)

10. 2. 2013

Podobenství o deseti družičkách
Matouš 25, 1-13
Josef Marván (35:57 min, 8.2 MB)

3. 2. 2013

Kain a Ábel 1 
Genesis 4, 1-8
Ivo Vobejda (28:16 min, 6.5 MB)

27. 1. 2013

Zbij mne!
1 Královská 20, 35-43
Aleš Franc (42:15 min, 9.7 MB)

20. 1. 2013

O naději
Římanům 8, 24-25
Josef Marván (20:52 min, 4.8 MB)

13. 1. 2013

Všechno má svůj čas
Kazatel 3, 1-8
Ivo Vobejda (42:10 min, 9.7 MB)

6. 1. 2013

David a Goliáš
1 Samuelova, 17. kapitola 
Ivo Vobejda (40:17 min, 9.2 MB)

 


Archiv 2012 — 2009